09/22/2023

Grupa Ljubotinjana: Po kojem osnovu SPC ima pravo da se upisuje kao vlasnik crkava koje su naše nasljeđe

Grupa Ljubotinjana predala je juče zahtjev Upravi za katastar i državnu imovinu da im se omogući učešće u postupku, u svojstvu zainteresovanih lica, kod prenosa vlasništva na Mitropoliju Crnogorsko primorsku – Srpske Pravoslavne Crkve, nad Crkvama Sv. Dimitrija na Ljubotinju, Crkve Sv.Danila na Mratinju, Čisto polje , kao i cjelokupnoj imovini Listova nepokrtnosti br. 549 i 414 , KO Ljubotinj i kojima pripadaju i navedene Crkve.

“Kao potpisnici ove inicijative smo zatražili oduprave za katastar i državnu imovinu da nam se dostavi dokumentacija koja prati zahtjev MCP – Srpske Pravoslavne Crkve, kako i po kom osnovu ima pravo, gore pomenuta vjerska organizacija, da se upise kao vlasnik Crkava , koje su naše ljubotinjsko nasljedje (kako i piše u katastarskim listovima), uz obaveznopriloženu hronologiju upisa listova nepokretnosti br. 549 i br. 414”, navode u saopštenju.

Između ostalog, tražili su i da se održi usmena rasprava, kojoj bi osim podnosioca zahtjeva za prenos vlasništva MCP – Srpske Pravoslavne Crkveprisustvovali i Zaštitnici imovinsko pravnih interesa Crne Gore, predstavnik Uprave za zaštitu kulturnih dobara, nadležni državni tuzilac i zainteresovana lica kao potpisnici ove inicijative.

“Na kraju ukazujemo da će ovaj slučaj biti pod posebnom pažnjom javnosti , naročito u situaciji narušenih medjuvjerskih odnosa. S toga sa punim pravom vjerujemo da se u tolerantnoj i argumentovanoj raspravi može ovo pitanje riješiti isključivo pravnim putem”, zaključuje se u saopštenju.

Read Previous

Negatorima Crnogoraca i crnogorskog jezika –100 hiljada eura novca građana

Read Next

Inicijatorima za smjenu Vlade fali pet glasova