Vesko Damjanović v.d. pomoćnika direktora Uprave policije

FOTO: Damjanović

Vlada je donijela rješenje o određivanju Veska Damjanovića za v. d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora granične policije, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je donijela i rješenje o prestanku mandata Nikoli Janjuševiću, pomoćniku direktora Uprave policije – rukovodiocu Sektora policije opšte nadležnosti, zbog isteka mandata.