12/02/2022

Sramna odluka Vlade

Piše: Slobodan Backović

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju Ministarstva prosvjete da se vjerske škole u Podgorici i Nikšiću koje su dobile licencu od bivše ministarke Vesne Bratić finansijski podrže sa 900.000 eura. Osnivač ovih škola je SPC. Za ovu odluku se može reći da je sramna i kriminalna.

Po Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju rad vjerskih škola se može, ali i ne mora finansirati iz budžeta, ali zašto je ova odluka sramna i kriminalna? Zato jer: u osnivačkom aktu vjerske škole „Sveti Sava“ Mitropolija kao osnivač piše da: „sredstva za osnivanje i rad Gimnazije obezbjeđuje osnivač“; škole ne ispunjavaju uslove za rad predviđene Zakonom: škole nemaju školske zgrade na adresama iz osnivačkih akata: Ulica 19. decembar br. 72 u Podgorici i Trg Šaka Petrovića 1 u Nikšiću; nijesu upisali učenike (nije bilo javnog konkursa); nema zaposlenih profesora; nema odluke da je obrazovne programe za škole utvrdio Nacionalni savjet da bi za te škole obrazovni program postao javan i čime bi škole stekle pravo na izdavanje javnih isprava (da li će ove škole izdavati diplome kao vjerske ili kao gimnazije s obzirom na to da Ministarstvo tvrdi da će škole raditi po obrazovnim programima gdje nema vjerskih predmeta?); nema dokaza o deponovanim finansijskim sredstvima potrebnim za rad škole.

I pored svega ovog komisije za licenciranje škola su utvrdile da škole ispunjavaju sve uslove i time napravile krivično djelo na osnovu kojeg je bivša ministarka Bratić izdala kriminalne licence.

Još jednom pozivam ministra Vojinovića da me demantuje i objavi dokumenta o ispunjenosti uslova predviđenih Zakonom za rad ovih škola.

Juče su ministru Vojinoviću u obraćanju Vladi glavni argument za finansijsku podršku „fantom“ školama bile kriminalne licence donesene na osnovu lažnog izvještaja komisija za licenciranje. Da bude jasnije, pod „fantom“ školama podrazumijevam škole koje postoje samo na papiru!

Valjda je i ministru Vojinoviću poznato da škole imaju samo licence i ništa više i osim toga da su licence nezakonite. Zašto ministar Vojinović učestvuje u ovim neistinama i dovodi Vladu u situaciju da donese sramnu odluku da podrži SPC škole u iznosu od 900.000 eura, a sve na osnovu lažnih dokumenata. Ovo treba da se upitaju svi članovi Vlade? Vlada podržava škole koje nijesu ni počele sa radom. Zašto?

Veoma je interesantno da Ministarstvo finansija u dopisu Vladi tvrdi da u budžetu Ministarstva prosvjete postoje sredstva od 900.000 eura za podrške školama koje osniva SPC.

Dakle, u budžetu Ministarstva prosvjete nema sredstava da se nabavi nafta za grijanje škola, a ministar Vojinović očekuje da će se to riješiti rebalansom budžeta? Znači, za grijanje škola i završetak osnovne škole u Bijelom Polju ministar Vojinović nema novca u budžetu, a za „fantom“ SPC škole ima. Znači, prioritet ministra Vojinovića su „fantom“ SPC škole! Neću da nabrajam šta sve nedostaje našim školama, to najbolje znaju prosvjetni radnici, učenici i roditelji.

Sva dešavanja oko vjerskih SPC škola ukazuju da se radi o dobro organizovanoj grupi koja prevarama zaobilazi zakone Crne Gore. Postavlja se pitanje da li je Vojinović ministar SPC ili ministar prosvjete Crne Gore kada sve ovo radi? Pošto ove škole ne rade, može li ovaj novac završiti u Mitropoliji za finansiranje predstojećih izbora?

Na pitanje, na sjednici Vlade, da li će u obrazovnim programima ovih vjerskih škola biti vjerskih predmeta, ministar Vojinović je odgovorio da će ih vjerovatno biti. Odgovorio je u stvari da će ove vjerske škole raditi po skrivenom kurikulumu.

Svo vrijeme polemišemo o vjerskim školama, a ovdje se radi o jednonacionalnim srpskim školama. U ove SPC škole će se upisivati samo djeca Srbi. Znam da će odmah pomenuti Medresu, ali će se tamo upisivati: Bošnjaci, Muslimani, Albanci i Crnogorci islamske vjeroispovijesti. Treba li dozvoliti da se u građanskoj državi formiraju jednonacionalne škole?

Ovo se dešava i zbog toga što je Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju izmjenama dozvolio mogućnost finansiranja vjerskih škola što je bilo direktno u suprotnosti sa ustavnim članom o sekularnosti države.

Mora se poštovati ustavna norma o tome da je Crna Gora sekularna država iz čega proizilazi da se državnim novcem ne mogu finansirati vjerske zajednice i njihovo djelovanje. Vjerske škole se mogu u Crnoj Gori finansirati isključivo sredstvima koja nijesu budžetska. Upoznajte se kako su ovo pitanje riješile Sjedinjene Američke Države!

Read Previous

MANS: Ova Vlada nastavlja sa lošom praksom

Read Next

SKUPŠTINA: Danas o skraćenju mandata