Skupština Prijestonice podržala inicijativu za vraćanje Cetinjskog manastira CPC-u

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je na današnjoj sjednici usvojila zaključke građanske inicijative za vraćanje Cetinjskog manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi (CPC), a koji su usaglašeni na prošloj sjednici cetinjskog parlamenta.

Za inicijativu je glasalo 19 poslanika, a uzdržanih i protiv nije bilo. Sjednici nijesu prisustvovali odbornici Demokratske Crne Gore, a iz Građanskog pokreta URA u skupštinskoj sali je bio samo odbornik Slavko Šole Janković.

Predsjednici klubova odbornika su, nakon višesatnerasprave, sa rukovodstvom grada i Skupštine usaglasili šest zaključaka o kojima će Skupština Prijestonice glasati u petak.

– Skupština Prijestonice Cetinje, u cilju očuvanja opredjeljenja građana Crne Gore da žive u državi u kojoj su osnovne vrijednosti sloboda, mir, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda, multikultularnost, demokratija, vladavina prava i jednakost, podržava Inicijativu radi omogućavanja ravnopravnosti u korišćenju Cetinjskog manastira svim pravoslavnim vjernicima i slobodnog vršenja vjerskih obreda i poslova svim pravoslavnim vjerskim zajednicama u državi – jedan je od zaključaka cetinjskog parlamenta.

Skupština Prijestonice ukazuje da očuvanje ljudskog dostojanstva mora biti osnovno opredjeljenje države. Ljudska prava i slobode kao sadržaj ljudskog dostojanstva trebaju biti neprikosnoveni.

– Obaveza svih državnih organa, svih grana vlasti, jeste da ih poštuju i štite. Aktuelna izvršna i zakonodavna vlast u kontinuitetu, suprotno međunarodnim dokumentima i Ustavu Crne Gore, sprovode aktivnosti kojima se onemogućava ostvarenje prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti vjernicima i svještenstvu Crnogorske pravoslavne crkve – navedeno je u zaključcima.

U cilju zaštite ljudskih prava i sloboda Skupština Prijestonice Cetinje je pozvala predstavnike međunarodnih organizacija, međunarodne institucije i organizacije civilnog društva da doprinesu ostvarivanju i zaštiti ugroženih prava i sloboda građana Crne Gore, kao i utvrđivanju odgovornosti za postupanje državnih institucija suprotno međunarodnim dokumentima i standardima.

Takođe, Skupština Prijestonice je snažno osudila i potestvuje zbog djelovanja Vlade Crne Gore i poziva je da se uzdrži od daljeg protivpravnog postupanja, i da povuče donijete akte i sprovedene radnje kojima se bez zakonskog utemeljenja želi zabraniti raspolaganje Prijestonici imovinom koja se nalazi u njenom nespornom vlasništvu.

Poziv je upućen i nadležnim državnim institucijama da u skladu sa zakonom sprovedu radnje i aktivnosti u cilju zaštite kulturne baštine u svojini Prijestonice od kontinuirane devastacije koju vrši Mitropolija crnogorsko-primorska – crkve Srbije.

Skupština Prijestonice zabranjuje bilo kakvo adaptiranje, rekonstrukciju ili građenje u zoni zaštićenog kulturnog dobra Cetinjski manastir, bez prethodno dobijene saglasnosti Prijestonice.

Gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan se ovlašćuje da u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave i Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Prijestonice, uz angažovanje advokatskog tima, u cilju zaštite prava i interesa Prijestonice pred nadležnim državnim organima, preduzme odgovarajuće pravne radnje kako bi se onemogućilo da se Cetinjski manastir kao ishodište istorijskog, državnog i duhovnog identiteta Crne Gore i kulturno dobro od najvećeg značaja za državu, zaštiti od uzurpacije i devastacije, i obezbijedi stvaranje preduslova da se odluči o pravu korišćenja i upravljanja Cetinjskim manastirom.

– Obavezuje se gradonačelnik Prijestonice da Skupštinu Prijestonice Cetinje redovno obavještava o preduzetim mjerama i radnjama, u skladu sa navedenim zaključcima – navedeno je u zaključcima.

Odbornici URE su napustili sjednci SO nakon žučne rasprave odbornika Petra Martinovića i odbornika SDP-a Nikole Đuraškovića.

IZVOR:
Pobjeda