Skupština na potezu: Pomoć novozaposlenima u rukama poslanika

Iako je Vlada u januaru najavila da će svakog novozaposlenog u 2021. godini mjesečno pomoći sa 200-230 eura, od obećanih olakšica još uvijek nema ništa. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja za CdM objašnjavaju da bi mjera podrške novom zapošljavanju bila aktivna, zeleno svjetlo treba da da Skupština Crne Gore na prvom narednom zasijedanju. Kada će biti ta sjednica još nije poznato.

Paketom mjera podrške privredi i građanima za prvi kvartal 2021. godine, koji je Vlada usvojila krajem januara, obuhvaćeno je više od 100 hiljada osoba u Crnoj Gori, odnosno svaki peti građanin. Jedna od mjera je podrška novom zapošljavanju, koja podrazumijeva određene olakšice.

Iz resora Jakova Milatovića za CdM podsjećaju da je mjera koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31. decembra 2021. godine na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

“Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine”, ističu iz Ministarstva.

Poslodavac će, dodaju, biti oslobađen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.

“I to 90 odsto poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godini; 60 odsto poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini i 30 odsto poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini”, navode u Ministarstvu.

Iz resora Jakova Milatovića za CdM naglašavaju da će doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica za koje se ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ovih doprinosa, biti izmirivani iz budžeta Crne Gore.

Dakle, objašnjavaju, realizacija mjere zahtijeva donošenje Izmjena i dopuna Zakona o porezima na dohodak fizičkih lica i Izmjena i dopuna Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju koje je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pripremilo, Vlada odobrila i uputila Skupštini na donošenje.

“Nakon stupanja na snagu navedenih izmjena i dopuna zakonskih rješenja, čije se usvajanje očekuje na prvom narednom skupštinskom zasijedanju, mjera će biti aktivna. Zaključno, mjera predstavlja olakšice, koje će biti aktivne kada zakonska rješenja budu na snazi, a broj korisnika zavisi od broja lica koja su po definisanim uslovima zaposlena nakon 31.12.2020. godine”, navode u Ministarstvu.

Prema procjeni ministra Jakova Milatovića, kako je saopštio u januaru, ova mjera će po njihovoj procjeni u trogodišnjem periodu koštati budžet preko 10 miliona eura.

To znači da će Vlada svakog novozaposlenog u 2021. godini mjesečno pomoći sa nekih 200-230 eura, u 2022. sa 150 eura, a u 2023. sa 80 eura.

IZVOR:
CDM.ME