Razobličavanje jedne izdaje


Duboko razočaran politikom građanskog saveza URA, moram priznati, nevoljno sam prelistao njihova programska dokumenta u pokušaju pronalaženja korijena njihove izdaje.
U članu 11 Statuta ove, sada već parapolitičke organizacije, između ostalog stoji:
– Da će se zalagati za državu zasnovanu na građanskom društvu, demokratskoj, ANTIFAŠISTIČKOJ i SEKULARNOJ zajednici;
– Za VLADAVINU PRAVA I PRAVNE DRŽAVE i zaštiti prava građana, nezavisno od njihovih POLITIČKIH UVJERENJA, VJERSKE I NACIONALNE PRIPADNOSTI I
– Da će afirmisati SLOBODARSKU TRADICIJU, VJEKOVNE DRŽAVNOSTI I ANTIFAŠISTIČKOG NASLJEĐA.

Ako znamo da su svojom “slobodnom voljom” i izborom, odabrali da vlast vrše sa strankama i pojedincima sasvim suprotnih svjetonazora nije teško zaključiti u kakvu avanturu su ušli i koliko su vodili računa o osnovnim i temeljnim vrijednostima svojih programskih dokumenata.

Svakome je već jasno da su njihove programske odrednice o antifašizmu i sekularnoj državi pogažene istog dana kada su donijeli odluku o koalicionom vršenju vlasti.
Ulaskom u novu jednonacionalnu i jednovjersku vladu pokazali su koliko vode računa o zaštiti političkih uvjerenja, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti svih ostalih nesrpskih naroda u Crnoj Gori.

Ćutanjem o svakodnevnom kršenju zakona i različitim oblicima pravnog nasilja njihove vlade jasno su nam poručili koliko je njima stalo do vladavine prava i pravne države.

Posebno je upečatljivo, koliko su do sada u veoma kratkom vremenu uspjeli da “afirmišu SLOBODARSKU TRADICIJU, VJEKOVNE DRŽAVNOSTI I ANTIFAŠISTIČKOG NASLJEĐA”
Sve ovo napisah da bi razobličili gdje leže korijeni izdaje ove parapolitičke družine, koja neskriveno služi tuđim interesima u pokušaju satiranja Crne Gore i svega crnogorskog.

Svakome mora biti jasno kada izdate svoja programska dokumenta, izdali ste i sami sebe, a kada izdate sami sebe, lako vam je izdati i sve oko sebe, pa i državu.