Medojević: Moja uloga u Prvoj banci je kontrolna, štitim interese EPCG-a

Lider Pokreta za promjene PzP Nebojša Medojević kazao je da je prihvatio prijedlog predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Milutina Đukanovića da bude član Borda direktora Prve banke u ime te kompanije isključivo zbog činjenice da je situacija u ovoj sistemskoj banci veoma složena i da je imovina EPCG, kako je rekao, zbog njene izrazite izloženosti prema Prvoj banci ugrožena

Njegov jedini uslov je da, kako ističe, tu funkciju obavlja volonterski i bez ikakve nadoknade.

– Zbog lošeg menadžmenta i pogrešnih procjena kreditnog rizika, Prva banka je već decenijama glavni generator toksičnih nenaplativih kredita koje, zbog izostanka kontrole Centralne banke CBCG, distribuira po bankarskom i finansijskom sistemu, koktaminirajući tako čitav finansijski sistem. Toksičnost aktive Prve banke je glavni sistemski rizik finansijskog sistema Crne Gore. Nenaplative kredite i kredite sa neadekvatnim obezbjeđenjem Prva banka je plasirala drugim bankama (posebno je Hypo Alpe Adria Banka bila sprcijalizovana za to), off shore fondovima i fiktivnim kompanijama, a u posljednje vrijeme državnom Investiciono-razvojnom fondu IRF čija je aktiva puna ovih toksičnih kredita Prve banke – kazao je Medojević.

Prema njegovim riječima, armija univerzitetskih profesora, doktora nauka, eksperata iz Crna Gore, ali i šireg regiona  dobijala je novac od Prve banke da pomognu u kozmetičkom friziranju bilansa te banke i prikrivanja rupe u njenom kapitalu.

– Ovaj put Međunarodni monetarni fond MMF nije povjerovao izvještajima zvaničnog revizora Prve banke (TPA iz Beograda) i naložio je CBCG da se angažuje Ernest &Young iz Njemačke koji je pripremio izvještaj o superviziji bilansa Prve banke. Sporan je jedan veliki transfer tokisične aktive banke preko češkog fonda APS koji se vuče od 2011. godine i koji je, po mojim saznanjima, posljedica odluke menadžmenta Prve banke da sa računa jednog klijenta, bez odobrenja klijenta, prenese i potroši za nepoznate svrhe više desetina miliona eura, namijenjenih za kupovinu trgovačkog broda. Do ovih saznanja došao sam kroz kontrolno saslušanje VDT u vezi djelovanja jednog narkoklana iz Crne Gore, kada nam je prezentovana dokumentacija o namjeri ovog klana da kupi trgovački brod koji se već počeo praviti u jednom brodogradilistu u Aziji – dodao je Medojević.

Objasnio je da njegova uloga u Bordu direktora treba da bude da zaštiti intrerese manjinskog akcionara EPCG-a depozite od više desetina miliona eura koje EPCG ima u ovoj banci, njihov manjinski kapital i druge sredstva po viđenju u slučaju negativnog razvoja situacije sa poslovanjem Prve banke.

– Supervizija EY je utvrdila negativni kapital Prve banke i koeficijent adekvatnosti kapitala koji je mnogo ispod zakonom propisanog nivoa. Banka je podkapitalizivana (nema dovoljno kapitala) i postoje samo dva scenarija. Ili da vlasnici dokapitaliziju banku ili da CBCG smijeni menadžment Prve banke uvede privremene mjere i postavi svoje predstavnike – istakao je on.

Višedecenijsko ćutanje CBCG na, kako je rekao, friziranje poslovnih bilansa i loše upravljanje bankom dovelo je, smatra Medojević, u opasnost depozite i imovinu EPCG i on je svoj angažman shvatio kao pokušaj spašavanja novca i imovine EPCG.

– Nažalost, zbog tolerisanja ovakve poslovne prakse menadžmenta Prve banke ugroženi su i depoziti državnih institucija, opština, fondova, državnih preduzeća, budžeta, privrede i građana, jer postoji tealni rizik od odlaska banke u stečaj. Nažalost, Krivi i Mickej su zauzeti osnivanjem stranke i isprobavanjem majbaha i džipa i ne pokazuju nikakav interes za dešavanja u banci koja je bila stub finasijskih i kriminalno švercerskih aktivnosti prethodnog režima i čije poslovanje predstavlja tempiranu bombu za finasijski sistem zemlje – naglasio je Medojević.

Posebno, ističe, u situaciji kad je Fond za depozite prazan i kad nema novca za isplatu svih oštećenih prilikom eventualnog odlaska u stečaj ili likvidaciju banke.

– Mada za zaduženje uvijek spreman Mickej i Trebinjska grupa bi se vjerovatno vrlo rado zadužili i za tu namjenu. Moja uloga u ovom veoma delikatnom i opasnom periodu za intrrese EPCG,  ali i stabilnost finansijskig sistema, bi bila isključivo kontrolna, a guverner Radoje Žugić najbolje zna koliko sam ja kompetetnan ili nijesam za tu ulogu. Uostalom osjetio je dobro moje “neznanje” na sopstvenoj koži na sjednicama Odbora za ekonomiju i budžet i u skupštinskim debatama. Prva banka i malverzacije vlasnika su bile česta tema našeg “dijaloga” – zaključio je Medojević.