Liberalizacija ili izborni inženjering?

Predlogom izmjene Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva koju bi Vlada trebalo da razmatra na sjutrašnjoj sjednici, predviđeno je da se zakonitim boravkom može smatrati i privremeni, umjesto stalnog kako je dosad bilo definisano.

-U odluci o kriterijumima za utvrđivanje sticanje crnogorskog državljanstva prijemom u članu 2 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

-odobren stalni boravak i/ili odobren privremeni boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca u Crnoj Gori- navodi se u predlogu Odluke u koju je Pobjeda imala uvid.

Podsjećamo, važećom Odlukom zakonit boravak ima lice koje na teritoriji Crne Gore boravi po osnovu odobrenja organa državne uprave nadležnog za poslove prebivališta i boravišta prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo i ima: prebivalište, na osnovu Zakona o prebivalištu i boravištu (“Sl. list RCG”, broj 45/93) i ranijih zakona o prebivalištu i boravištu, boravak na neodređeno vrijeme (stalno nastanjenje).

Zakonit boravak imaju i lica po osnovu priznatog statusa izbjeglice u Crnoj Gori i – boravak po osnovu priznatog statusa raseljenog lica iz republika bivše SFRJ u Crnoj Gori, na osnovu Uredbe o zbrinjavanju raseljenih lica (“Sl. list RCG”, broj 37/92).

Zakoniti boravak, u smislu člana 8 stav 1 tačka 3 Zakona, ima i lice: – čiji su roditelji crnogorski državljani koji na dan 3. juna 2006. godine imaju prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, a do podnošenja zahtjeva za prijem u u crnogorsko državljanstvo to prebivalište nijesu odjavili, ako sa njima neprekidno boravi u Crnoj Gori.

Zakonom o crnogorskom državljanstvu poropisano je da lice može steći crnogorsko državljanstvo prijemom ako, između ostalog, u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi deset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem, dok je Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom propisano da se pod zakonitim boravkom podrazumijeva stalni boravak.

Izmjene Odluke usvaja Vlada na sjednici i ona ne ide u skupštinsku proceduru.

Vuković: Krivokapić da povuče odluku

Te izmjene na svom Tviter nalogu komentarisao je i gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

-Kada već ministar Sekulović nije pokazao minimum ljudskog i političkog integriteta, nadam se da će premijer Krivokapić pokazati minimum političke odgovornosti i povući ovu odluku s dnevnog reda śutrašnje sjednice Vlade. U pamet se. P.S. – diverzija s ministrom Leposavićem vam nije prošla- naveo je Vuković.

IZVOR:
Pobjeda

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*

code