Gradska bolnica – šansa za partnerstvo Glavnog grada i Vlade Crne Gore?

Piše: Ivan Vuković, gradonačelnik Podgorice

Bez obzira na to što nova izvršna vlast za sada ne pokazuje ni minimum spremnosti na saradnju s Glavnim gradom, posmatrajući taj odnos kroz prizmu politike a ne potreba preko 200,000 ljudi koji žive u Podgorici, gradska uprava nastavlja da stvara pretpostavke za uspostavljanje partnerstva s Vladom.
U tom cilju, uputio sam zahtjev Sekretarijatu za planiranje prostora i Direkciji za imovinu da mi predlože najbolje rješenje u pogledu lokacije za izgradnju buduće gradske bolnice.
Po modelu koji je primijenjen u slučaju izgradnje vrtića u Podgorici, Glavni grad će Vladi, kao investitoru, ponuditi da u realizaciji ovog važnog projekta učestvuje kroz besplatno ustupanje zemljišta i komunalno opremanje lokacije.
Interes gradjana Podgorice i Crne Gore mora biti iznad politike!