GPCG: Mladi svršeni visokoškolci su žrtve teških zloupotreba primjene ovog programa

Otvoreno pismo ministru Milojku Spajiću (Građanski pokret Crne Gore)

Mladi svršeni visokoškolci su žrtve teških zloupotreba primjene ovog programa, na način što ih ti isti poslodavci angažuju da obavljaju čak i fizičke poslove (da nose gajbe, kuvaju kafu, obavljaju kurirske poslove i sl.) i sve ono što je daleko od struke zbog koje su ti mladi ljudi angažovani – mlade pravnike, politikologe, ekonomiste, profesore i sl. sa čime sam imala prilike da se uvjerim lično u jednoj opštini na sjeveru Crne Gore, gdje je jedan mladi inženjer bio prinuđen na tu vrstu pripravničkog staža

Povodom Javnog poziva za učešće poslodavaca u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem objavljenim na sajtu ZZZCG 10. 09. 2021. g. obratili smo se na više adresa u okviru Vlade Crne Gore: Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Ministarstvu PNKS i samom Premijeru CG.

Pomenuti Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem je program koji se već deset godina sprovodi u cilju pomaganja mladim svršenim visokoškolcima da obave tzv. pripravnički staž i polože stručni ispit za rad u struci. Pravo na prijavljivanje imaju poslodavci koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, izuzev državnih organa i organa državne uprave. Država je u obavezi, shodno Zakonu o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem član 15. da sprovodi provjeru, tj. inspekcijski nadzor nad poslodavcima da li sprovode Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa zakonom. Inspekcijski nadzor je u nadležnosti Ministarstva finansija i socijalnog stararanja te smo se iz tog razloga obratili nadležnom ministarstvu, tj. ministru povodom ozbiljnih zloupotreba mladih svršenih visokoškolaca od strane poslodavaca u okviru ovog programa.

Mladi svršeni visokoškolci su žrtve teških zloupotreba primjene ovog programa, na način što ih ti isti poslodavci angažuju da obavljaju čak i fizičke poslove (da nose gajbe, kuvaju kafu, obavljaju kurirske poslove i sl.) i sve ono što je daleko od struke zbog koje su ti mladi ljudi angažovani – mlade pravnike, politikologe, ekonomiste, profesore i sl. sa čime sam imala prilike da se uvjerim lično u jednoj opštini na sjeveru Crne Gore, gdje je jedan mladi inženjer bio prinuđen na tu vrstu pripravničkog staža.

Poslodavci zloupotrebljavaju ovaj program tako što uzimaju novac od države, tj. shodno članu 11 istog zakona oslobođeni su poreza a pripravnicima kažu da ne moraju ni dolaziti na posao te da će im svakako dati potvrdu da su odradili pripravnički staž. Provjere su vršene uglavnom kod poslodavaca koji imaju veće firme, poput mobilnih operatera i sl., ali manje firme, advokatske kancelarije, projektni biroi i sl. nisu bili predmet kontrola, a i mehanizmi kontrola nisu adekvatni jer se u praksi dešavaju zloupotrebe.

Koliko je samo mladih ljudi doživjelo teško razočaranje na samom pragu profesionalnog rada ovakvim odnosom prema njima možemo samo da pretpostavimo. Prinuđeni su ili da ne dolaze uopšte na posao i samo pro forme dobiju potvrdu da su odradili pripravnički staž, ili da dolaze i trpe razna poniženja, izlažući svoje roditelje dodatnim troškovima tim pripravničkim stažom da ih izdržavaju i plaćaju nešto od čega ti mladi ljudi neće imati nikakve koristi, obzirom na skroman iznos pripravničke nadoknade, pogotovu ako dobiju priliku da rade kod poslodavca koji se ne nalazi u njihovom mjestu stanovanja.

U javnom pozivu koji je ZZZCG objavio 10.09. 2021. piše da resorno ministarstvo ima stručni tim koji će vršiti kontrolu realizacije Programa stručnog osposobljavanja mladih. Po slovu zakona sve je u redu. Međutim, praksa je drugačija, te sam kao bivši profesor mnogih mladih ljudi koje imam priliku da kontaktiram i upitam za pripravnički staž, ovim putem upitala i nadležnog ministra da li ima adekvatne mehanizme kontrole poslodavaca koji se jave i učestvuju u ovom programu, i da li imaju kadar za tu vrstu nadzora, i neke konkretne izvještaje inspekcije koja je izlazila na teren i provjeravala poslodavce? Sa kojim kapacitetima te vrste raspolaže i koji su rezultati te kontrole koja se pominje u ovom pozivu. Zatražila sam konkretne podatke.

Ostaje nam da razmislimo sa kojom porukom šaljemo mlade ljude u život i čemu ih učimo ako se na početku svoje profesionalne karijere suočavaju sa zloupotrebama i prevarama. Ovo je pitanje ne samo ministru finansija i socijalnog staranja već i Ministarstvu prosvjete, nauke kulture i sporta, kao i Vladi Crne Gore.

Umjesto da se bave problemom upisne politike na fakultetima i univerzitetima u Crnoj Gori, te zaustave hiperprodukciju diploma i osmisle strategiju ekonomskog razvoja koji bi omogućio otvaranje novih radnih mjesta, Vlada sprovodi sve one iste politike kao i svaka prethodna, ne mijenjajući ništa da riješi ozbiljan problem velike nezaposlenosti upravo mladih ljudi – visokoškolaca u Crnoj Gori, a agende sugerisane od strane EU koja ove i slične projekte frinansira, Vlada preko svojih institucija sprovodi pro forme bez istinske želje da nešto promijeni kako bi svoje mlade ljude zaista ojačala kroz program kvalitetnog stručnog osposobljavanja i omogućila im zaposlenje. Najvažnije je, izgleda, da se uzme novac od brucoša, a gdje će oni raditi kada završe, to izgleda nije ničija briga.

Takođe je neprihvatljiv podatak iz poziva da je čak 50% korisnika Programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi. Čak i da je tako, kako to da pripravnici imaju prednost pri zaposlenju ispred 10 hiljada visokoškolaca, magistara i doktora nauka na evidenciji ZZZCG među kojima ima i onih i sa po dva stručna ispita za različite oblasti, i sa radnim iskustvom, za zaposlenje u firmi koja prethodno nije imala potrebu za angažovanjem novih uposlenika?

Obzirom na problematičnu praksu, upitali smo resornog ministra šta je preduzeo da promijeni kvalitet inspekcijskog nadzora koji je očigledno zatajio prethodnih godina i omogućio direktno poigravanje profesionalnim napredovanjem crnogorske omladine, i to onog, za dalji napredak države, najvažnijeg dijela – intelektualcima.

Mi u Građanskom pokretu Crne Gore smatramo da je potrebno zakonskim putem pojačati mjere nadzora poslodavaca – kadrovskim kapacitetima i doradom propisa koji regulišu kontrolu, te povezati više institucija u proces praćenja stručnog osposobljavanja mladih visokoškolaca, poraditi na ekonomskoj strategiji CG i povezivanju faktora kakvi su tržište rada i upisna politika.

Kao nova snaga na političkoj sceni CG, mi u Građanskom pokretu Crne Gore smo voljni da poradimo zajedno na rješavanju ovog problema u cilju prevazilaženja zloupotreba Programa za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem od strane poslodavaca, i drugih problema koji se tiču upisne politike u okviru visokog obrazovanja i usaglašavanja iste sa strategijom ekonomskog razvoja i tržištem rada, pitanjima u direktnoj nadležnosti Ministarstva PNKS, te smo se ovim povodom obratili i Ministarstvu PNKS.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*

code