EK: Profesionalizam, a ne partijska knjižica


Reforma javne uprave, kao jedan od osnova procesa proširenja, i dalje ostaje prioritet, nadovezujući se na solidan rad i dostignuća koja su sprovedena u toj oblasti, uključujući snažnu finansijsku podršku EU, poručila je portparolka Evropske komisije (EK) Ana Pisonero Hernandez.

Na pitanje dopisnika TVCG u Briselu da prokometariše najavljenu raspodjelu mjesta na rukovodećim poslovima u državnim kompanijama, prema rezultatima izbora, Pisonero je podsjetila da se zapošljavanje mora zasnivati na profesionalizmu i kompetecijama.

“Kao što je ranije rečeno, iako su mjesta ministara i državnih sekretara politička imenovanja, sva ostala imenovanja moraju proći kroz postupak zapošljavanja koji se primjenjuje na državne službenike i moraju se zasnivati na profesionalnim, nepristrasnim i meritornim kriterijumima, u skladu sa crnogorskim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i evropskim principima javne uprave”, ističe Pisonero.

Iz EK su takođe nedavno saopštili da su depolitizovane i profesionalne javne institucije od najveće važnosti za efikasnu, nezavisnu i uslužno orijentisanu javnu upravu, koja uživa povjerenje javnosti.

Ivan Mijanović, dopisnik TVCG iz Brisela