Crnogorska Vlada sa vizijom srpskog sveta

Piše:
Nataša Pešić
Savjetnica Predsjednika Crne Gore za saradnju sa državnim organima


Vlada radi, a Program rada Vlade je na dugoročnom čekanju. Još mjesec dana i na pragu je kraj prvog kvartala 2021. godine. Uslijedio je javni poziv za sve zainteresovane. No, pitanje koje se postavlja pred građanima Crne Gore je kako radi Vlada? Koji su mjerljivi učinci rada Vlade?

Odgovor postoji. Stihija. I Nije to prejaka riječ. Bez Programa rada Vlade, očigledno je da se ne može pratiti rad Vlade, osim putem pompeznih najava konferencija za štampu u stilu one stare, tresla se gora rodio se miš!

Pohvalno je što se poziva šira javnost da se uključi u stvaranje Programa rada Vlade. I niko nema ništa protiv. Međutim, treba reći da do danas odgovorni u Vladi, na čelu sa premijerom, nisu stvorili pretpostavke da Vlada uopšte razmotri Nacrt programa, da ne govorimo o Predlogu Programa rada Vlade.

Kad smo kod Programa rada Vlade, osim stubova koje je predstavio predsjednik Vlade još početkom decembra, matematički ih poređao i skromnim rječnikom ih pokušao objasniti, znam da ne postoji ni jedna pretpostavka na koju bi se Program mogao nasloniti, a kamoli ozbiljno uraditi.

Uzalud je sve lijepo propisano Poslovnikom Vlade Crne Gore. Vlada donosi srednjoročni i godišnji program rada. Polazne osnove za pripremu srednjoročnog programa rada Vlade su program predsjednika Vlade koji je prihvatila Skupština – mjere ekonomske politike za srednjoročni period i obaveze koje proizilaze iz zakona, strateških dokumenta i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Kad smo kod godišnjeg Programa rada Vlade, polazne osnove za njegovu pripremu su srednjoročni program rada Vlade i mjere ekonomske politike za tekuću godinu.

Srednjoročnog programa rada Vlade nema ni u najavi. Slutim zašto. Zna oslobodilačka Vlada da joj je ograničen vijek trajanja, pa i ne pokušava da ga donese. A i ruku na srce, nema nikakvu viziju, osim “srpskog sveta.”

U međuvremenu, Vlada gasi kompanije, nema Predloga zakona o budžetu, za tri dana ili manje zaduži građane skoro milijardu, odbija donacije vakcina, građani umiru, ministar vanjskih poslova pravi šou od diplomatije, ministar pravde ide kod popa umjesto da se bavi poglavljem 23, potpredsjednika Vlade čeka parlamentarno saslušanje zbog sumnje u saradnju sa inostranim agentima, a predsjednik Vlade putem tvitera na mala vrata pokreće priču o krupnim izmjenama Zakona o crnogorskom državljanstvu… Ne posjedujem dovoljno kapaciteta da nabrajam sva „dostignuća“ nove vlasti.

No, utvrđena obaveza dostavljanja srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade postoji. Propisana je, između ostalog, u članu 30 Poslovnika Vlade Crne Gore. “ Srednjoročni i godišnji program rada Vlade dostavlja se Skupštini i objavljuje na veb portalu Vlade.

Očigledno je da će proteći dosta vode do donošenja srednjoročnog i godišnjeg programa rada Vlade diskontinuiteta. Do tada, građani Crne Gore će uživati u serijalu dnevnih iznenađenja nove Vlasti.