12/04/2021

Cijene goriva za deset mjeseci porasle čak 35 centi po litru

Poslanik SD-a Boris Mugoša navodi da su od početka rada aktuelne Vlade cijene svih vrsta goriva (bezolovni i dizel) porasle 35 centi po litru i za samo četiri centa su niže od istorijskog maksimima cijena goriva u Crnoj Gori koji je bio davne 2012. godine.

“Kada je u pitanju cijena dizela, kojeg u značajnoj mjeri koriste građani slabijeg materijalnog staranja, ali i brojni privredni subjekti
za potrebe poslovanja, ona je u samo 11 mjeseci rada aktuelne Vlade porasla čak 35%”, istakao je Mugoša.

Poslanik SD-a u saopštenju podsjeća da bez obzira na evidentno povećanje cijene goriva na međunarodnom tržištu, odnosno elemenata u obračunu cijene
goriva koji zavise od kretanja cijena na međunarodnim tržištu, 50-60% cijene goriva koju plaćaju građani čine akcize i PDV. To su isključivo
prihodi države i njihova korekcija zavisi isključivo od volje države.

“Zbog toga, sve ovo vrijeme se mogla izvršiti korekcija tih elemenata cijene kako ne bi došlo do ovolikog drastičnog povećanja cijene goriva.
Uostalom, imamo i primjer susjedne Hrvatske čija Vlada je reagovala i ograničila rast cijena goriva”, ističe Mugoša.

Komentarišući najave iz Vlade da će preduzeti određene mjere, Mugoša ukazuje da se tek nakon 14-tog poskupljenja goriva od početka rada Vlade
i povećanja cijene goriva za preko 30% resorno ministarstvo sjetilo da najavi izmjenu zakona, koja naravno treba prvo da se predloži i utvrdi
na Vladi, koja kao što javnost svjedoči kuburi sa kvorumom, a onda da se taj predlog izmjena zakona proslijedi Skupstini na donošenje, odnosno
usvajanje, koja ne zasijeda zbog bojkota većine u većini.

“Ono što posebno zabrinjava je činjenica da poskupljenje goriva utiče na poskupljenje brojnih namirnica i raznih drugih roba i usluga, zbog čega
je ugrožen životni standard značajnog broja građana”, zaključuje Mugoša.