Cijene goriva u naredne dvije sedmice

Od 03.08.2021.godine važiće sledeće cijene naftnih derivata:

  • BMB 98 – 1.42 eur/l ( – ),
  • BMB 95 – 1.38 eur/l ( – ),
  • Eurodizel – 1.20 eur/l (-0.01) 
  • Lož ulje – 1.18 eur/l (- 0.01).

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021) , naredni obračun će se obaviti 16. avgust-a  a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 17. avgusta 2021.godine.