09/30/2023

Bataljon za borbenu podršku više neće postojati

Bataljon za borbenu podršku Vojske Crne Gore prestaje da postoji, a Gardijska četa, Četa vojne policije i Odred za posebne namjene (Pomorski odred), koji su bili jedinice u okviru ovog bataljona, postaju samostalne jedinice, odlučila je Vlada Crne Gore.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila izmjenu Odluke o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore.

– Razlog za donošenje ove Odluke je potreba uspostavljanja bolje organizacije i funkcionisanja Vojske Crne Gore – navedeno je u saopštenju Vlade Crne Gore.

Read Previous

Vukšić: Cilj pokreta hrišćansko pomirenje Srba i Crnogoraca

Read Next

Zeta dobila OIK