Anđušić: Granični prelaz, kao Bojanićeva kapitalna investicija

Piše: Mihailo Anđušić, član GO DPS-a

Duže od četiri mjeseca bilo je potrebno ministru Mladenu Bojaniću da najavi prvu kapitalnu investiciju aktuelne Vlade Crne Gore – zajednički granični prelaz sa Republikom Srbijom?! Da nije tužno, bilo bi smiješno. 

Ukoliko se na takvoj viziji treba čestitati, onda gospodinu Bojaniću zaista i čestitamo – jer, šta u današnjem momentu od infrastrukture može biti bitnije i potrebnije nego – granični prelaz, i to tamo gdje on već postoji? 

Ne tako davno, kapitalne investicije Vlade Crne Gore ticale su se nove putne infrastrukture, epohalnih energetskih projekata, projekte ski centara i valorizacije niza lokaliteta kao nove turističke ponude i bile su duboko usmjerene ka stvaranju preduslova za još dinamičniji razvoj. Danas, uz okrnjeni, nazadni kapitalni budžet, došli smo do toga da je kapitalni projekat – novi granični prelaz. 

Ne znamo da li je posrijedi Bojanićev vječiti diletantizam ili njegov naum da građanima predstavi to kao projekat od vitalnog značaja – ali, sigurno je posrijedi vrijeđanje inteligencije crnogorskih građana i njene javnosti. 

Svakako, za pohvalu je to što je ministar Bojanić prestao da se pojavljuje isključivo u ulozi urednika i voditelja emisija na režimskim medijima i što se prvi put pokušao predstaviti kao ono što bi trebalo da bude – ministar. Kakav i kakvih dometa – najbolje je rekao on sam danas.