40 : 40 u parlamentu je PAT pozicija

Piše: Miodrag Živković

U šahu pat – pozicija znači neriješen rezultat ili remi.
Pred današnje zasijedanje parlamenta, moje je mišljenje da je odnos vlasti i opozicije u njemu baš takav i da niko nema većinu za odlučivanje.
Kako se do toga došlo ?
Došlo se tako što je Predsjednik parlamenta previše kreativno, a ne izvorno tumačio pravne norme iz poslovnika koji uređuje rad parlamenta, a koji bi za njega trebao biti “sveto pismo”.
Posegnuvši da verifikuje madat novog poslanika (umjesto da odloži sjednicu) u trenutku kada nema kvorum za odlučivanje, Aleksa Bečić je pravnim nasiljem, parlamentarnoj većini trajno oduzeo jedan poslanički mandat i izjednačio je u parlamentu sa opozicijom, tako da je danas odnos snaga 40 : 40.
Ova situacija se može prevazići samo ukoliko neko iz opozicije prisustvuje sjednici i da im kvorum za početak rada. Ukoliko se to ne desi, parlament je u blokadi, bez mogućnosti da donosi bilo kakve odluke.
Očigledno je da će predsjednik parlamenta nastaviti sa svojim kreativnim tumačenjem poslovnika i danas nastaviti sjednicu kao da se ništa nije desilo, a to nije ništa drugo, do nastavak pravnog nasilja.
U konačnom, odluku o svemu ovome mora donijeti Ustavni sud, kome je podnesena inicijativa od strane opozicije. Ukoliko odluka Ustavnog suda bude da je prekršen poslovnik i da je verifikacija mandata bila na sjednici bez kvoruma, sasvim je jasno da se sve donesene odluke i zakoni poništavaju.
Iskreno se plašim da će Predsjednik parlamenta tek tada osjetiti bol usljed tvrdoglavog udaranja glavom o zid, a parlamentarana većina shvatiti, da to više nije.
Kako se ovo može prevazići ?
Isključivo dogovorom, jer kvorum može sada dati samo opozicija (koja je za danas najavila bojkot). Pojam “pat – pozicija” potiče od latinske riječi “pactum” što znači – dogovor.
Ovo mora shvatiti mlađani Predsjednik parlamenta i sva njegova bratija iz novoformirane vlasti.
Za očekivati je da takav dogovor ima i neke svoje uslove.
U ovakvoj situaciji, bilo bi jedino ispravno odložiti, danas zakazanu sjednicu parlamenta i sačekati odluku Ustavnog suda. Iskreno se plašim da nema dovoljno pameti za njihovo ispravno postupanje.
Očigledno je da će ova naša tragi – komedija imati više nastavaka.