Zogović: Odbor ne smije biti „protočni bojler“ za tuđe odluke

Poslovničke odredbe o „materijalnom sankcionisanju“ poslanika treba ukloniti – kaže Milun Zogović. Poručio je i da je neophodno obavezati organ koji upućuje zahtjev za ukidanje poslaničkog imuniteta da članovima Administrativnog odbora dodatno i neposredno pojasni njegovu osnovanostAdministrativni odbor ne smije biti „protočni bojler“ za puko potvrđivanje tuđih odluka, niti instrument za politički progon neistomišljenika – poručio je, u razgovoru za Pobjedu, predsjednik tog tijela Milun Zogović.

POBJEDA: Iz DF-a je na sjednici Skupštine poručeno da Administrativni odbor „nikada više neće biti onakav kakav je bio u prethodnom sazivu“. U čemu ćete i kako unaprijediti rad tog tijela?

ZOGOVIĆ: Poruka Demokratskog fronta, poruka je promjena koje su se desile na izborima 30. avgusta 2020. godine. Naš osnovni cilj je vladavina prava i jednakost pred zakonom. Vraćanje samostalnosti, nezavisnosti, efikasnosti a na taj način ugleda i značaja državnih institucija, koje je bivša vlast pretvorila u partijske ćelije, mora biti jedini i osnovni princip funkcionisanja nove većine. Tako ćemo državi i njenim institucijama vratiti autoritet koji im pripada. U tom svjetlu vidim i rad Administrativnog odbora, koji ne smije biti „protočni bojler“ za puko potvrđivanje tuđih odluka, kao ni instrument za omogućavanje neosnovanog, par excellence, političkog progona političkih neistomišljenika. Da ne govorimo o nosnovanosti, izlišnosti i neprirodnosti uguravanja u nadležnosti ovog odbora izricanja materijalnih sankcija neposredno izabranim predstavnicima građana.

POBJEDA: Da li to znači da ćete pokrenuti promjenu poslovničkih rješenja koje predviđaju sankcionisanje poslanika zbog neprimjerenih riječi tokom zasjedanja, a za što su najčešće kažnjavani poslanici DF-a?

ZOGOVIĆ: Kolegijum predsjednika Skupštine prepoznao je potrebu za izmjenama Poslovnika i osnovao rado tijelo koje će do kraja godine izaći pred javnost sa konkretnim predlozima. Smatram potpuno adekvatnim da pomenute poslovničke odredbe koje su ustanovile „materijalno sankcionisanje“ treba ukloniti. Mjere za održavanje reda na sjednici kao što su opomena, oduzimanje riječi i udaljenje sa sjednice potpuno zadovoljavaju potrebe urednog i poželjnog rada u parlamentu. Savjesnom neposredno izabranom predstavniku građana nema veće „kazne“ nego da mu nepristrasno i objektivno primjenjujući poslovničke odredbe predsjedavajući oduzme riječ ili da ga udalji sa sjednice.

POBJEDA: Smatrate li opravdanim rješenja u Poslovniku, po kojima se poslanici kažnjavaju za neopravdano odsustvo? Hoćete li reagovati kada su te odredbe u pitanju?

ZOGOVIĆ: Parlament nije zabavište, niti večernja škola. Bojkot parlamenta je potpuno legitimno sredstvo političke borbe. Ocjenu o radu narodnih predstavnika jedino su nadležni da daju građani, koji će nam na nekom od narednih izbornih procesa povećati ili uskratiti podršku procjenjujući rezultate našeg rada. I to je jedini ispravan sud i ocjena političkog djelovanja i rada. Drugačiji pristup je zloupotreba političke većine kroz koju bi ona prijetnjom sankcijama pokušavala da utiče na kretanja i kreiranje politike onom ko je u datom trenutku manjina. Takav pristup je poznat iz prethodnog perioda kada je većinu činila sadašnja opozicija i potpuno je neodrživ i neprihvatljiv.

POBJEDA: Ranije ste pominjali da bi trebalo mijenjati praksu kada je u pitanju oduzimanje poslaničkog imuniteta. Na šta ste konkretno mislili?

ZOGOVIĆ: Administrativni odbor prethodnog saziva usvojio je zajedničke zaključke kada je u pitanju određivanje ovog tijela Skupštine kada na dnevni red dođe pitanje ograničavanje imuniteta poslaniku Skupštine Crne Gore. Ti zaključci su dobra osnova za izgradnju finalnog stava o preciznom uređivanju neophodne procedure po ovom pitanju. Ne treba zaboraviti da su ti zaključci proizvod ukupnog pritiska Demokratskog fronta i ukupne javnosti, a nakon neviđenog progona i hapšenja poslanika ovog političkog subjekta.

Da skandal bude veći imali smo i najbestidnije primjere takozvanog „stavljanja“ u zatvor bez ograničavanja imuniteta, što je neviđen presedan i brljotina o kojoj se kao takvoj kasnije posredno odredio i Ustavni sud. Smatram da je neophodno omogućiti i obavezati organ koji upućuju takav zahtjev da članovima Administrativnog odbora dodatno i neposredno pojasni njegovu osnovanost, kako se objektivnost njihovog određivanja ne bi mogla dovoditi u pitanje.

POBJED: DPS je podržala Vaš izbor za predsjednika Administrativnog odbora. Hoće li DF podržati Luiđa Škrelju za zamjenika predsjednika Odbora, ukoliko to bude prijedlog DPS-a?

ZOGOVIĆ: Sastav Administrativnog odbora i personalno rešenje za predsjednika Skupštini je predložio predsjednik Skupštine Crne Gore gospodin Aleksa Bečić. Poslovnik propisuje kumulativno Izjašnjavanje o članovima i o predsjedniku odbora a parlamentarne partije su na osnovu ostvarenih izbornih rezultata delegirale svoje predstavnike za članove odbora. Tako da nije postojala mogućnost pojedinačnog izjašnjavanja bilo o članovima, niti o predsjedniku odbora. Svakako raduje činjenica da je od 66 prisutnih poslanika 64 podržalo predloženi sastav Administrativnog odbora.
Prvo konsultacije, pa posebna sjednica

POBJEDA: Kada će biti održana posebna sjednica Odbora o ostvarivanju njegove nadležnosti iz Poslovnika, metodom rada i različitim gledištima poslaničkih klubova o ulozi tog tijela?

ZOGOVIĆ: Prateći usaglašenu dinamiku rada parlamenta i aktivnosti radne grupe za izmjenu Poslovnika narednih dana obavićemo konsultacije unutar Administrativnog odbora, a nakon toga usaglasiti dnevni red i termin održavanja posebne sjednice o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti javnost.