12/11/2023

Za 250 hiljada eura kupuju gorivo za trajekte

Dan nakon završenog tendera za kupovinu šest trajekata, na koji se, prema našim saznanjima, prijavio Pomorski saobraćaj, Morsko dobro je objavilo novi tender vrijedan 250 hiljada eura za nabavku goriva.

Iz ovog preduzeća još nema zvanične potvrde oko tendera za kupovinu trajekata vrijednosti 8,1 milion eura sa uračunatim PDV-om. U novom pozivu navode da zbog spefičnosti nabavke ne mogu odrediti koliko im je tačno goriva potrebno, te da se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u okviru predviđene vrijednosti od 250 hiljada eura sa uračunatim PDV-om.

– Ugovor o javnoj nabavci sa izabranim ponuđačem zaključuje se na ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabavke. Vrijednost preuzete robe obračunava se po važećim cijenama na dan preuzimanja robe, u skladu sa Uredbom o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata, a koja cijena je umanjena za iznos odobrenog rabata i iznos akcize – navodi se u dokumentaciji za tender koji je otvoren 16 dana.

Potrebno je da ponuđači ponude cijenu po litru bez PDV-a umanjenu za iznos odobrenog rabata, ukoliko ga nude i iznos akcize.

POBJEDA

Read Previous

Škola u Virpazaru: Djevojčica žrtva vršnjačkog nasilja zbog spota na TikTok-u

Read Next

Crna Gora danas protiv Mađarske