01/29/2023

Vukčević napustio sjednicu Izborne komisije, sjednicom predsjedava najstariji član Komisije

Burno je bilo na današnjoj sjednici Izborne komisije Glavnog grada. Predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević je saopštio da danas na sjednici IK na dnevnom redu ne može biti utvrđivanje konačnih rezultata izbora u Podgorici, jer kako tvrdi, to nije u skladu sa zakonom. Da se u dnevni red uvrsti proglašenje konačnih izbora tražili su članovi IK iz Pokreta Evropa sad, i koalicija okupljenih oko DF-a i Demokrata.Vukčević je poručio da će glasati za konačne rezultate izbora u Podgorici samo u skladu sa zakonom. On je pozvao članove IK-a da se izjasne o prigovorima, dok su sa druge strane tražili da se glasa o dnevnom redu i ad se na njega uvrsti proglašenje konačnih izbotra. Kako dogovora nije bilo Vukčević je napustio sjednicu, a perdsjedavanje je preuzeo najstariji član Komisije Radosav Jokić.

Tok sjednice:

“Nastavljeno je sa nezakonitim aktivnostima uprkos mojim molbama. Imamo dva nova momenta. Dobili rješenja od strane DIK-a u vezi sa prigovorima Zorana Mustura i Luke Krgovića”, kazao je Vukčević.

Član IK Nikola Terzić je kazao da se još nisu izjasnili  o dnevnom redu.

“Tražim da se vođenje i organizovanje zapisnika prepusti sekretaru. Procedurlano, nedvosmisleno je da je rješnejem DIK-a postupak tamo vraćen tamo gdje je stalo”, istakao je on.

Na to je Vukčević kazao da bi on  Terziću imao mnogo toga da zamjeri.

“Juče su me obradovale dvije dobre vijesti. Jedna dobra došla je iz DIK-a, a glasila je da je DIK proglasila rezultate izbora u Podgorici. Obradovala me je ta vijest. A druga, sinoć sam je čuo da su podnosioci krivičnih prijava protiv mene raspoloženi da ih povuku ako ja pokazem džobri volju i postupam kako vi mislite a ne po zakonu. Nakon nekoliko sati čuo sam da DIK ipak nije proglasio rezultate izbora. Pada u vodu svaka vaša priča o mojoj opstrukciji. Vi pokazujete sklonost ka kršenju zakona. Nemate sedam glasova za donošenje odluke o proglašrnju izbornih rezultata”, rekao je Vukčević Terziću.

Foto: Miraš Dušević/CdM
Foto: Miraš Dušević/CdM

Terzić je odgovorio Vukčeviću da ne treba da se bavimo njegovim subjektivnim osjećajem.

“Molba je da ne ulazite ponovo u tumačenje zakona jer to radite pogrešno. Nema po sili zakona procesuiranje odluke. Vraćam se na inicijalni prijedlog da se o njemu izjasnimo. Očekujem od članova Komisije da prekinu ovu agoniju. Stavite na dnevni red moj prijedlog”, naveo je Terzić.

Prema riječima Vukčević kandiat na izbornim listama ne može biti član Komisije i prihatanjem kandidature za funkciju prestaje mandat u Komisiji, a riječ je o Marku Mihailoviću iz DF-a.

“Glasova za proglašenje konašnih rezultata neće nedostajati. Glasaću za konačne rezultate ovih izbora u skladu sa zakonom. Glasova neće nedostajati kad se za to steknu uslovi, a to je kad  Ustavni sud doonese odluke o ustavnim žlbama. Dvije su žalbe povučene”, napomenuo je on.

Vladimir Vujović iz Demokrata je ocijenio da je Vukčević pokušao da gaproglasi samozvanim stručnjakom.

“Kada se donese akt, on se može osporavsti samo u postupku, a ne tako što ćete nekome reći da izađe napolje. Vi ste na 16. Sjednici ste saznali da Vaš akt nije u redu. Pozivam Vas da ako mislite da ima elemnata pokrenete postupak da osporite svoj akt”, poručio je Vujović Vukčeviću.

Vukčević poručuje da je status Mihailovića jasan.

“Tražim od Mihailovića zahvalnicu što sam ga spasio jer sam tragajući za imenima kandidata za odbornike koji treba da prisustvuju konstitutivnoj sjednici Skupštine, našao njegovo ime. Primim to k znanju i o tome ga obavjestim da nema potrebe da ovdje prisustvuje”, kazao je Vukčević.

Foto: Miraš Dušević/CdM
Foto: Miraš Dušević/CdM

Mihailović je pitao Vukčevića kad mu je prestala funkcija.

“Nemate Vi nadležnost da mi odredite kad mi je prestala funkcija. Na to pravo ima samo Upravni sud”, poručio je Mihailović.

Potom je Terzić istakao da Vukčević dobro zna da treba se donese odluka.

“Očigledno da zloupotrebljavate funkciju danas. Svi moramo da primjenjujemo Poslovnik o radu koji Vas obavezuje na postupanje”, dodao je on.

Janko Odović iz Pokreta Evropa sad je rekao da krivična prijava može biti povučena “samo ako se vratimo u okvire zakona”.

“Molim Vas da se dnevni red izmijeni i dopuni time što ćemo postupiti po rješenju DIK od 1.12. Da to rješenje uzmemo i po njemu postupimo i proglasimo konačne rezultate”, dodao je on.

Što se, kako kaže, tiče Marka Mihailovića i njegovog mandata, mora postojati makar zaključak kojim on više nije član Komisije.

“To zna i student i na drugoj godini prava”, napomenuo je Odović.

Foto: Miraš Dušević/CdM
Foto: Miraš Dušević/CdM

“Vi Imate strategiju gdje se ne pominje nigdje postupanje u skladu sa zakonom. Nemojte sekretare da narušavate reputaciju stručnog lica”, rekao je Vukčević Vujoviću.

Terzić je Vulkoviću kazao: “Vi znate da Ustavni sud ne postoji”.

“Kako mislite da ne postoji?”, rekao je Vukčević Terziću.

“Dobili smo informaciju ekskluzivno iz DPS-a da će oni glasati za sudije Ustavnog suda”, dodao je Terzić.

“Nastavite vi samo tako i sa manipulacijama. Neka DIK preuzme na sebe proglašenje rezultate izbora u Porgorici, jer moja ruka potpisati neće konačne rezultate osim u skladu sa zakonom, odnosno kada se za to steknu zakonski osnovi”, izričit je Vukčević.

Mada, kako je dodao, vidi da se sinoć pominje zamjenik i kako su zaboga predsjednik i zamjenik iz DPS-a.

“Predsjednik je iz DPS-a jer piše u zakonu. Kada ovoga predsjdndika ukopate ili mu otkinute ruku možete da glasate za rezultate i potpišete ih. Do data ja neću sem u skladu sa zakonom. Sve drugačije od ovoga je pravna hajdučija. Poštujem Zakon o izboru odbornika”, kazao je on.

On je pozvao članove IK-a da se izjasne o prigovorima, dok su sa druge strane tražili da se glasa o dnevnom redu.

“Ne možete proširivati dnevni red. Ne možete postupati suprotno zakonu. Ispoštujte upustvo i rješenje DIK-a”, poručuje Vukčević.

Vujović kaže da će dio članova Komisije da nastavi rad.

“Da vas obavijestim da predsjedni IK-a nije orihvatio da se izjasnimo o dnevnom redu. Komisija će nastaviti rad, a najstsriji član će predsjedavati komisijom”, rekao je on.

Vukčević je napustio salu.

“Sedam članova je glasalo za, nema protiv, ni uzdržanih”, konstatovao je Vujović, a to je da se za predsjedavajućeg komisije odredi najstariji član Radosav Jokić.

Vujović tvrdi da imaju kvorum za odlučivanje.

“Imamo rješenje DIK-a, kojim se usvaja prigovor nosioca liste Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića. Predlažem da odlučujemo i prigovorima na rad bitačkih odbora. Prva tačka dnevnog reda postupanje po rješenju DIK od 1.12″, rekao je Jokić i konstatovao da je jednoglasno usvojen dnevni red.

Read Previous

Popa: Crnoj Gori 30 miliona eura bespovratnih sredstava za podršku energetici

Read Next

Pocijepana zastava Crne Gore ispred doma zdravlja u Golubovcima