01/29/2023

Vukčević: Manjina u Izbornoj komisiji pokušala da proglasi konačne rezultate, glasalo 6 od 13 članova

Kako Demokratski front nije blagovremeno predložio lice koje bi funkciju zamjenika člana obavljalo umjesto Mihailovića, Komisija nije imala kvorum da nastavi sa radom i da donosi valjane odluke, jer je za donošenje valjanih i zakonitih odluka potrebna većina od sedam članova, saopštio je predsjednik Opštinske izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević nakon održane sjednice na kojoj su proglašeni konačni rezultati izbora u Podgorici.

Danas je, kako je naveo, nastavljena sjednice Izborne komisije Glavnog grada, koja je prekinuta 15.novembra, zbog “opstrukcije” dijela članova Komisije i njihovog odbijanja da se izjasne o prigovorima koji su podnijeti nakon propisanog roka.

“Uprkos uputstvima i rješenjima Državne izborne komisije kojima je naloženo Izbornoj komisiji Glavnog grada da donese odgovarajući akt u vezi sa podnijetim prigovorima i na današnjoj sjednici ovi članovi Komisije su ponovo izvršili opstrukciju odlučivanja po prigovorima u namjeri da protivpravno i nezakonito utvrde konačne rezultate lokalnih izbora. Zbog toga je Predsjednik Komisije zaključio sjednicu”, saopštio je Vukčević.

Prema njegovim riječima, prije toga je konstatovano da Marko Mihailović, opunomoćeni predstavnik Demokratskog fronta u proširenom sastavu Izborne komisije Glavnog grada, “nije više član Komisije”, jer mu je, kako je istakao, “prestala funkcija usljed prihvatanja kandidature za odbornika u Skupštini Glavnog grada”.

“Ovo u skladu sa članom 20 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojim je propisano da kandidat na izbornim listama ne može biti u sastavu izbornih komisija i prestaje mu funkcija u ovim organima prihvatanjem kandidature za odbornika ili poslanika”, pojasnio je Vukčević-

Kako Demokratski front nije blagovremeno predložio lice koje bi funkciju zamjenika člana obavljalo umjesto Mihailovića te, kako navodi Vukčević, “Komisija nije imala kvorum da nastavi sa radom i da donosi valjane odluke, jer je za donošenje valjanih i zakonitih odluka potrebna većina od sedam članova”.

“Naglašavam da po Zakonu o izboru odbornika i poslanika i Poslovniku o radu nije moguće izabrati člana Komisije koji bi predsjedavao sjednicom umjesto predsjednika. Isto tako za donošenje zakonitih odluka na sjednici Komisije u skladu sa članom 21 Zakona, potrebna je većina od sedam članova, što znači da je svaka odluka u čijem donošenju nije učestvovala većina od sedam članova nezakonita i ne proizvodi pravno dejstvo”, konastatovao je on.

U prilogu je dokumentacija koja, kako kaže,  potvrđuje da Marko Mihailović “nije član Izborne komisije Glavnog grada od dana prihvatanja kandidature za odbornika”.

Read Previous

Zbog kvara aparata pacijenti bez radioterapije, biće obaviješteni o novim terminima

Read Next

Korać: Kurti nije korumpiran i to smeta velikim silama