Vojinović: Škola da počne 5. septembra

Smatram svrsishodnijim i racionalnijim da nova školska godina počne prvim radnim danom u sedmici, petog septembra ove godine, kazao je danas ministar prosvjete Miomir Vojinović.

“Vjerujem da će tih dodatnih nekoliko dana doprinijeti kvalitetnijoj pripremi za nove školske obaveze, sa jedne strane, i sa druge strane produžetku odmora, odnosno nastavku uspješne turističke sezone u našoj državi”, naveo je Vojinović u izjavi za javnost.