12/10/2023

U 104. godini preminula Krstinja Kića Vujošević

U Nikšiću je 10. juna 2023. godine u 104 godini života preminula jedna od poslednjih crnogorskih heroina Krstinja Kića Vujošević, rođena Nikolić, nosilac „Partizanske spomenice 1941 godine“.

“Opraštajući se od naše drage Kiće prisjećamo se svih onih najljepših ljudskih osobina koje su krasile ovu hrabru Crnogorku vaspitanu na slobadoarskim tradicijama Crne Gore kojoj je sloboda bila iznad svih drugih vrijednosti bez obzira na žrtve koje je podnosila i lične tragedije koje su je zadesile gubeći u ratu svoje najdraže, među kojima i supruga Petra”, saopšteno je iz Ubnora i Antifašista Nikšića.

Rođena je 11. avgusta 1919. godine u Kočanima u zemljoradničkoj porodici Jovana Nikolića. Od prvih dana Ustanka 13. jula 1941. godine aktivna je u seoskom i opštinskom odboru AFŽ opštine Kočanske. Formiranjem slavne Pete proleterske crnogorske brigade juna 1942. godine stupa u njene redove kao bolničarka, zajedno sa mužem Petrom i jednogodišnjom kćerkom Olgom. Sa ovom slavnom brigadom prošla je borbe na Zelengori, Treskavici, Zabrđu, Bitovnji i drugim.

Na slobodnoj teritoriji u Bosanskoj krajini raspoređena je na rad u Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba. Početkom 1943. godine Kića se vraća u sastav Pete proleterske crnogorske brigade. Poslije bitaka oko Nevesinja, Plane i Javorka dolazi u okolinu Nikšića u maju 1943. gdje ostaje na terenu da radi kao ilegalac. Na terenu obavlja sve povjerene zadatke a u oktobru 1944. biva primljena u KPJ. Završetak rata je dočekala na odgovornim funkcijama u Narodnom frontu i AFŽ-u. Čitav svoj radni vijek provela je kao aktivni društveno-politički radnik. Birana je za odbornicu u Opštinskom i Sreskom Narodnooslobodilačkom odboru i poslanica u Republičkoj skupštini. Dosta vremena rukovodila je Savjetom za staranje o djeci, na kojoj je dužnosti i penzionisana.

Pored „Partizanske spomenice 1941“ odlikovana je i sa Ordenom za hrabrost, Ordenom brastva i jedinstva, Ordenom zasluga za narod, a za radne uspjehe Ordenom rada.
Sahranjena je istog dana kada je i umrla u krugu uže porodice dostojanstveno i skromno kao što je i živjela.

Slava i veliko hvala Krstinji Kići Vujošević!

Read Previous

Gusinjanin nestao kod vodopada Grlja, porodica apeluje za pomoć

Read Next

Jak zemljotres u Srbiji