NEODGOVORAN ODNOS PREMA NAJMLAĐOJ CRNOGORSKOJ OPŠTINI: Nova podgorička vlast se sveti Zeti, žele da dokažu da Opština nije samoodrživa!?

Na osnovu fotografija koje su poslali naši čitaoci iz zetskih naselja Balabani i Mojanovići, jasno se zaključuje da je problem odvoženja smeća na pojedinim lokacijam poprimio razmjere katastrofe. Upitali smo lokalnu zetsku vlast, ko je