Radunović: Kolege koje su učestvovale u pobjedi 30. avgusta se živi ne čuju oko Kosova da se ne bi kome zamjerili

Postoje crvene linije koje, kad se pređu, politika treba da ide na stranu. Strah me je da ako se oglasi zvanična Crna Gora, to će biti suprotno volji građana Crne Gore. Zvanična Podgorica slijepo sluša