Kleronacistička „berza“

Piše: Sreten Vujović U vremenu „konzumizma“ sve je postalo „roba široke potrošnje“! Najprofitabilnija „roba“, osobito u zadnje dvije godine jeste srpsko nacionalno ośećanje! To dokazuje i čitav „ešalon“ novopečenih uvezenih i inih „ugroženih“ Srba koji