DW: Autokefalnost Crnogorske crkve uspostavljena u 18. vijeku, izgubljena osnivanjem Kraljevine Jugoslavije

Piše: Vladimir Jovanović Potrebno je znati šta kome pripada od crkvene imovine u Crnoj Gori. Ali ne samo u Crnoj Gori, i u drugim zemljama jugoistočne Evrope, na primjer u Grčkoj, ponekad je veoma teško