Nikolić: Ukoliko se manjinska vlada ne formira u narednih pet dana, trebalo bi završiti priču o njoj i krenuti u pripremu izbora

Ukoliko manjinska vlada ne bude formirana u narednih četiri ili pet dana, onda bi trebalo završiti priču o njoj i napore usmjeriti ka brzim izborima koje bi pripremila tehnička vlada, jer nam proces pregovora o