Malo si se, đedo, ugrijao

Ne ni Djedo, ni Dješo, ni Deda ili Deka, nego baš – Đedo. Prelistate li bilo koji pravopis srpskoga jezika koji se pojavio od 1993. godine na ovamo, leksemu đed kao dio standardnojezičke norme nećete