Španija: Novi zakon dozvoliće djevojčicama starijim od 16 godina abortus

Španska vlada je odobrila nacrt zakona kojim bi se uklonio uslov da djevojčice od 16 i 17 godina imaju saglasnost roditelja prije prekida trudnoće. Novi zakon o seksualnom i reproduktivnom zdravlju ima za cilj reformu