Abazović: Otvoreni Balkan dao zamah Berlinskom procesu, radi se o zdravoj konkurenciji

Podržavam sve vidove regionalne saradnje, sve što doprinosi većoj saradnji, da smo zajedno, a ne u neprijateljstvu bilo da se radi o Berlinskom procesu ili Otvorenom Balkanu. Kad je riječ o Berlinskom procesu, situacija je