05/30/2023

Rata nešto veća, rok otplate duži za tri mjeseca

Građani i privrednici koji prihvate moratorijum na otplatu kredita neće u naredna tri mjeseca plaćati rate, ali će zato svoju pozajmicu otplaćivati tri mjeseca duže, a mjesečna rata će im i za određeni iznos biti uvećana.

To se zaključuje iz saopštenja CBCG, nakon sastanak guvernera Radoja Žugića i glavnih izvršnih direktora svih poslovnih banaka u Crnoj Gori.

Ukupan iznos koji vraćaju dužnici biće uvećan za redovnu tromjesečnu kamatu koju banke obračunavaju i tokom zastoja u otplati i koju će nakon isteka moratorijuma pripisati ukupnom dugu. Ta tromjesečna kamata biće ravnomjerno podijeljena na broj preostalih rata.

“Iako banke tokom trajanja moratorijuma neće vršiti naplatu potraživanja po osnovu kamate, istu će obračunavati i na kraju perioda trajanja moritorijuma kapitalizovati. Korisnici kredita će nakon isteka moratorijuma nastaviti sa otplatom kredita u periodu koji je produžen za period trajanje moratorijuma, u skladu sa novim planom otplate koji će dobiti od banke nakon obustave vanrednih oklolnosti. Banke neće sačinjavati anekse ugovora o kreditu zbog uvođenjja moratorijuma, čime se takođe smanjuje potreba za fizičkim dolaskom u banku”, saopšteno je iz CBCG.

Takođe, za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.

Centralna banka priprema detaljno uputstvo za banke u cilju adekvatne primjene odluke, kao i obavještenje za korisnike kredita o načinu ostvarivanja prava na korišćenje moratorijuma.

Pored toga građani, preduzeća i preduzetnici koji žele da iskoriste mogućnost odlaganja otplate kredita, što je jedna od mjera Vlade i CBCG, koja će se primjenjivati od 23. marta, treba da se obrate banci mejlom, telefonom ili poštom, saopšteno je nakon sastanka.

Read Previous

“DF ne želi da učestvuje u lažiranju ozbiljnosti situacije”

Read Next

Crna Gora je naša kuća, sačuvajmo je

Most Popular