12/10/2023

Radak Kukavičić: Ozbiljnom socijalnom politikom do dječijeg dodatka od 120 eura

Socijalna politika u Crnoj Gori je odavno postala instrument kupovine političke popularnosti a pri tom se zanemaruje njena osnovna svrha da građankama i građanima ponudi socijalno prihvatljiv nivo zaštite od raznih štetnih uticaja. To je i razlog zašto su razni vidovi socijalnih davanja linearni – jednaki za sve bez obzira na socijalni status i socijalne potrebe pojedinih građanki i građana. Umjesto da se socijalna davanja usmjere ka pojedincima kojima je to najpotrebnije, ona su dostupna i onima kojima nijesu potrebna, ili nijesu potrebna u istoj mjeri, saopštila je Željka Radak Kukavičić, poslanička kandidatkinja „Da.Mi možemo za građansku Crnu Goru“.

Najbolji primjer tako pogrešno vođene socijalne politike, kako je kazale, jeste dječiji dodatak koji je isti (30 eura) za svu djecu u Crnoj Gori, a dobro znamo da jedan veliki broj djece dobrostojećih roditelja je daleko od stanja potrebe za dječijim dodatkom. Ovo je samo jedan od primjera i načina kako se rasipaju ionako ograničena sredstva.

“Mi ćemo se zalagati za ciljano usmjerenu socijalnu politiku koja će biti fokusirana ka grupama kojima je socijalna podrška zaista potrebna. U tom smislu ćemo iznos dječijeg dodatka podići na 120 eura po djetetu”,poručila je Radak Kukavičić.

Prema njenim riječima, ovako koncipirana socijalna politika nudi efikasnost i konačnost u dijelu izrade socijalnog kartona koji se decenijama zloupotrebljava kao kategorija, obećava se a nikad nije realizovan, bez koga nema efikasne socijalne politike niti sigurne socijalne mreže, odnosno socijalne zaštite.

“Izgradnja sigurne socijalne mreže je neuporedivo bolji koncept od jednokratnih pomoći i politički motivisanog socijalnog davanja”, zaključila je Željka Radak Kukavičić, poslanička kandidatkinja „Da.Mi možemo za građansku Crnu Goru“.

Read Previous

Živković: Dosta je bilo ponižavanja Crne Gore, želimo političku stabilnost, ekonomski razvoj i normalan život

Read Next

ADROVIĆ: Regionalni razvoj kao model privrednog prosperiteta