01/29/2023

Popa: Crnoj Gori 30 miliona eura bespovratnih sredstava za podršku energetici

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović održali su sastanak tokom kog se razgovaralo o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi s energetskim i transportnim agendama i cjelokupnom političkom situacijom. Ambasadorka je još jednom potvrdila da Evropska komisija obezbjeđuje za svojih šest partnera sa Zapadnog Balkana paket energetske podrške od milijardu eura.

“U okviru tog plana, EU će u januaru 2023. obezbijediti bespovratna sredstva u iznosu od 30 miliona eura u korist građana Crne Gore. Osnovni cilj je da se ublaži uticaj visokih tržišnih cijena energije kako bi se zaštitila mala preduzeća i ugrožena domaćinstva”, poručila je Popa.

Ambasadorka Popa i ministar Ibrahimović razgovarali su o potrebi da počne sa radom i funkcionalno “dan-unaprijed” tržište električne energije i potrebi uvezivanja sa susjednim tržištima, ubrzavanja prelaska na tržišne šeme podrške za obnovljivu energiju, te usvajanja zakona o bezbjednosti snabdijevanja naftnim derivatima i uspostavljanja organa za skladištenje obaveznih rezervi nafte.

Sve su to prioriteti koji su navedeni u godišnjem izvještaju o pristupanju Crne Gore i koji su ključni za energetsku bezbjednost zemlje u aktuelnom geopolitičkom kontekstu, kazala je ambasadorka Popa koja je sa ministrom Ibrahimovićem razgovarala i o pitanjima saobraćaja, odnosno drumskim i željezničkim vezama.

“Dogovorili smo se da nastavimo kontakte između Evropske komisije i Crne Gore kako bismo osigurali oprezno korišćenje javnih finansijskih sredstava i puno poštovanje ekoloških i drugih standarda EU”, kazala je Popa.

Ambasadorka je ministru Ibrahimoviću ponovila i da Evropska unija sa zabrinutošću prati domaću političku situaciju i njen uticaj na reforme.

“Svi politički akteri traba da se koncentrišu na stvaranje konsenzusa i da se uzdrže od bilo kakvog djelovanja koje bi moglo dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije. Napredak Crne Gore u pristupanju EU zahtijeva od svih političkih aktera da podrže funkcionalnost pravosudnih i demokratskih institucija”, zaključila je Popa.

Ibrahimović je kazao da vjeruje da iznos koji će biti opredijeljen Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize predstavlja značajan finansijski impuls, u inače izazovnim uslovima ako imamo u vidu
stanje javnih finansija.

“Sa druge strane je i opomena da moramo biti koordinisaniji i posvećeniji procesu reformi i unapređenju standarda, ukoliko želimo da budemo u prilici da povučemo veći iznos sredstava iz dostupnih fondova. Ono na čemu insistira Ministarstvo kapitalnih investicija jeste da sredstva moraju primarno imati za cilj očuvanje socijalne stabilnosti i mira, i da u tom smislu moraju biti
usmjerena ka očuvanju standarda stanovništva, i likvidnosti malih i srednjih preduzeća. Sa druge strane, dio sredstava mora biti usmjeren ka razvojnim komponentama, ne potrošno, jer uostalom vrijeme je da se Crna Gora sa gašenja trenutnih požara orijentiše ka strateškim ciljevima, ka kojima će usmjeravati sve raspoložive resurse, kako bi se osigurao dugoročan, održiv i inkluzivan razvoj, primjereno potrebama svih naših građana i privrede“, zaključio je Ibrahimović.

Read Previous

Abazovićeva vlada omogućila partijsko zapošljavanje više od tri i po hiljade građana

Read Next

Vukčević napustio sjednicu Izborne komisije, sjednicom predsjedava najstariji član Komisije