11/29/2023

Policija u borbi protiv vršnjačkog nasilja: Škole obilaze inspektori u civilu, kontrolišu se društvene mreže…

U posljednje vrijeme crnogorska javnost svakodnevno svjedoči slučajevima vršnjačkog nasilja. Samo juče u dvije škole u Baru i Bijelom Polju su zabilježena dva slučaja vršnjačkog nasilja. Po zvaničnim podacima za dvije školske godine evidentirano je 238 slučajeva nasilja u osnovnim školama i 118 u srednjim. Situacija je više nego zabrinjavajuća. I u Upravi policiji i Ministarstvu prosvjete ističu da je riječ o sistemskom problemu, ali da čine sve da se izbore sa ovim problemom. Iz Uprave policije je CdM-u rečeno da su u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja preduzeli konkretne korake. Neka od njih su: Osim uniformisanih policijskih službenika, škole i školska dvorišta obilaze i inspektori u civilu. Pojačano je i prisustvo policije na raskrsnicama u blizini škola, a posebno u vrijeme početka nastave, trajanja velikog odmora i završetka nastave u više smjena… Policija prati i društvene mreže zbog eventualnih najava za mogućih organizovanja tuča učenika…

„Starješine odjeljenja bezbjednosti/stanica policije su organizovale radne sastanke sa direktorima osnovnih i srednjih škola, kako bi u saradnji sa upravama škola preduzimali preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja narušavanja javnog reda i mira, odnosno vršnjačkog nasilja, sa akcentom na maloljetna lica, a sve u cilju stvaranja još povoljnijeg i bezbjednijeg ambijenta za sve učenike“, kazali su CdM-u iz Uprave policije.

Naglašavaju da su sačinjeni konkretni planovi mjera i aktivnosti koji se odnose na sprovođenje svakodnevnih preventivnih pojačanih aktivnosti od strane policijskih službenika Sektora za borbu protiv kriminala ali i službenika odjeljenja bezbjednosti i stanica policija u svim opštinama na državnom nivou, čiji su nosioci aktivnosti službenici Sektora za borbu protiv kriminala.

„Shodno bezbjednosnoj procjeni i zaključcima sa sastanka sa direktorima osnovnih i srednjih škola, definisani su vrijeme početka nastave, vrijeme odmora kao i završetka nastave, odnosno vrijeme završetka prve smjene i početka druge smjene (za srednje škole) kako bi se u tom periodu sprovodile preventivne aktivnosti, kako u dvorištima škola tako i na drugim mjestima u blizini škola, sa akcentom na učenike onog uzrasta koji su u prethodnom periodu shodno analizi bili učesnici bilo kog oblika nasilja“, saopštili su CdM-u iz Uprave policije.

Ističu da imajući u vidu značaj uloge policije u prevenciji delikata karakterističnih za djecu i maloljetnike školskog uzrasta, projektom „Rad policije u zajednici“, koji je već osmišljen, Uprava policije – Odsjek za rad policije u zajednici i policijsku prevenciju je predvidio da policijski službenici, kroz pozorničko – patrolnu djelatnost, na njihovim rejonima redovno obilaze škole, kao i mjesta na kojima se okuplja mlađa populacija.

„Ove aktivnosti se realizuju kroz kontinuiranu i kvalitetnu saradnju sa upravama škola, a osim uniformisanih policijskih službenika, škole i školska dvorišta obilaze i inspektori u civilu koji su posebno obučeni za postupanje sa maloljetnicima“, naveli su iz Uprave policije.

Dodaju da se prisustvo policije obezbjeđuje, shodno potrebama, i na raskrsnicama i saobraćajnicama u neposrednoj blizini škola u gradskom jezgru, posebno u vrijeme početka nastave, trajanja velikog odmora i završetka nastave u više smjena.

„Uz sve navedeno, policijski službenici sprovode i druge preventivne aktivnosti, među kojima je važno spomenuti edukaciju djece, kroz informativno – edukativne časove koji se kontinuirano drže u školama a koji se odnose na verbalno i fizičko nasilje, konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci, kockanje, bezbjednost djece na internetu, prevencija trgovine ljudima, bezbjednost saobraćaja i edukativne radionice u slučajevima hazarda (zemljotresi, poplave i požari)“, kazali su CdM-u iz policije.

Takođe se realizuju preventivne mjere i aktivnosti kada su u pitanju organizacije polumaturskih i maturskih večeri, kao i ekskurzija.

Uniformisana policija, dodaju, zajedno sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i upravama škola sprovodi intenzivne aktivnosti na praćenju društvenih mreža i eventualnih najava za moguća narušavanja javnog reda i mira (organizovanje tuča učenika i sl).

„Kako se bliži završetak školske godine za učenike devetog razreda osnovnih škola, kao i za učenike četvrtog odnosno trećeg završnog razreda srednjih škola, a shodno aktuelnim dešavanjima i zastupljenosti vršnjačkog nasilja, intenzivirana su postupanja, kako bi se preventivnim djelovanjem i sprovedenim aktivnostima od strane policijskih službenika Uprave policije suzbile negativne pojave vezane za vršnjačko nasilje“, napominju u Upravi policije.

Poseban akcenat je, kažu, dat na obezbjeđenje nesmetanog održavanja maturskih i polumatuskih proslava, posebno sa aspekta održavanja javnog reda i mira i bezbjednosti u saobraćaju.

Nema kapaciteta za „školskog policajca“

Napomenuli su da sistematizacijom radnih mjesta u okviru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova nije predviđen „školski policajac“ kao policijski službenik kojem bi to bilo jedino zaduženje.

Za to, ponavljaju, ne postoje ni kadrovski ni materijalno – tehnički kapaciteti, imajući u vidu veliki broj osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori i činjenicu da je njihov rad najčešće organizovan u više smjena.

„Shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije – MUP-a, centrima i odjeljenjima bezbjednosti, usled prirodnog odliva – odlazak u starosnu, odlasku u penziju po povoljnim uslovima, privemene spriječenosti za rad, itd, u skladu sa Zakonom, u Upravi policije trenutno nedostaje značajan broj policijskih službenika“, zaključili su u izjavi za CdM u Upravi policije.

Read Previous

Kovačević: Slava herojima koji su slomili kičmu nacistima

Read Next

Srpska ministarka zdravlja predložila gašenje društvenih mreža na mjesec dana