12/11/2023

Ombudsman: Otkazivanjem promocije knjige “Najveći zločin u istoriji” u Kotoru prekršen Ustav i Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama

Centru za Kulturu se preporučuje da preduzme sve mjere u cilju otklanjanja nejednakog postupanja te dozvoli promociju knjige „Najveći zločin u istoriji“.

Otkazivanjem promocije knjige “Najveći zločin u istoriji” autora Jovana Čubranovića koja je bila zakazana za 24. februar u Kotoru, došlo je do povrede člana 47 Ustava Crne Gore, odnosno člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, navodi se u Mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik je mišljenja da je u tom slučaju došlo do nejednakog postupanja, bez za to jasnog utemeljenja u činjenicama i mjerljivim pokazateljima i bez razumnog i objektivnog opravdanja, navodi se u Mišljenju koje potpisuje zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nerma Dobardžić Kurti.

Pritužbu podnio Maslovar u ime 406 građana

Pritužbu Zaštitniku podnio je prethodno Dragan Maslovar u ime 406 građana Kotora, zbog diskriminacije po osnovu političke pripadnosti u oblasti postupanja organa javne vlast.

U pritužbi je navedeno da je u Centru za kulturu “Nikola Đurković” bila odobrena i zakazana promocija knjige “Najveći zločin u istoriji”, koju je odobrio direktor Centra, ali je uz saglasnost predsjednika Opštine Vladimira Jokića otkazana sa obrazloženjem da bi odredena grupa građana bila uznemirena zbog održavanja promocije.

Iz Centra za kulturu u izjašnjenju dostavljenom Zaštitniku su napomenuli i da su od rukovodstva Opštine Kotor, tačnije od potpredsjednika Opštine Kotor Siniše Kovačevića, obaviješteni da je od odredenog broja sugrađana informisan da su uznemireni najavljenom promocijom knjige “Najveći zločin u istoriji”, tj. da se protive održavanju promocije, i da su zamoljeni da se, imajući u vidu i ranija postupanja u istim situacijama, promocija ne održi u prostorijama Kulturnog centra. Podsjetili su da je prethodno došlo do otkazivanja prikazivanja filma “Crna Gora – Podijeljena zemlja” reditelja Borisa Malagurskog, a kako objašnjavaju otkazana je upravo da u Kotoru ne bi dolazilo do nepotrebnih tenzija i sukoba. Iz istih razloga, ističu, otkazana je i promocija knjige “Najveći zločin u istoriji”. 

Osim kršenja Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, Ombudsman smatra da je došlo i do razlike u tretmanu zbog održavanja promocije romana „Papir sa vodenim znakom“ i „Ikonostas“ srpskog književnika Gorana Petrovića, a zbog čije promocije je takođe bio najavljen a kasnije i održan protest. Uprkos najavljenom protestu, u tom slučaju je potpredsjednik Opštine Kotor Siniša Kovačević bio mišljenja da promociju ipak treba održati.

“Uz to, u konkretnom slučaju upitno je pozivanje na moguće tenzije i sukobe u društvu od strane Centra i Opštine Kotor iz razloga što takva bojazan ne proizilazi iz objektivno utemeljenih činjenica, a posebno imajući u vidu da, prema stanju u spisima predmeta kod Zaštitnika, nije vršena bezbjedonosna procjena od strane relevantnih organa na osnovu koje bi imalo smisla pozivanje na ograničavanje koje bi bilo u u ciiju očuvanja javne bezbjednosti ili radi sprečavanja nereda”, navodi se u Mišljenju Zaštitnika.

Preporuka Centru da dozvoli promociju knjige

Zaštitnik je zbog svega navedenog u Mišljenju Centru za kulturu „Nikola Đurašković“, kao i predsjedniku Opštine Kotor uputio preporuke.

Centru za Kulturu se preporučuje da preduzme sve mjere u cilju otklanjanja nejednakog postupanja, te uz konsultacije sa podnosiocima pritužbe, dozvoli promociju knjige „Najveći zločin u istoriji“.

“Da ubuduće u istim i/ili analognim činjenično-pravnim situacijama, prilikom odlučivanja o dozvoli i/ili zabrani promocije/a donese/primjenjuje jasne smjernice i kriterijume koji ne ostavljaju prostor za arbitrarnost.

Taj organ je dužan da dostavi Zaštitniku izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama na izvšenju preporuke, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog mišljenja, sa preporukama”, navodi se u preporukama.

Predsjedniku Opštine Kotor se savjetuje da ubuduće postupa u skladu sa odredbama člana 35 Zakona o Zaštitniku/ci Ijudskih prava i sloboda, člana 29 Zakona o zabrani diskriminacije i člana 8 Direktive Savjeta 2000/43/EZ, odnosno da dostavlja izjašnjenja i dokumentaciju Zaštitniku na njegov zahtjev shodno teretu dokazivanja u ovim sporovima.

Podsjetimo, u članu 47 Ustava Crne Gore se navodi da svako ima pravo na slobodu izražavanja govorom, pisanom riječju, slikom ili na drugi način. Pravo na slobodu izražavanja može se ograničiti samo pravom drugoga na dostojanstvo, ugled i čast i ako se ugrožava javni moral ili bezbjednost Crne Gore.

I u članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama se navodi da “Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja, bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice.”

Read Previous

Litije u Beogradu

Read Next

Dan odluke u CG klupskom fudbalu