11/30/2023

𝐎𝐝 𝐕π₯𝐚𝐝𝐞 π™πžπ­π’ 𝐩𝐨𝐬π₯𝐣𝐞𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐝𝐯𝐒𝐣𝐞 𝐠𝐨𝐝𝐒𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐨 𝐦𝐫𝐯𝐒𝐜𝐞

41. Vlada Crne Gore premijera Duőka Markovića opredijelila je iz Budžeta 12 miliona eura za kapitalne projekte u Zeti.

2018. godine smo otvorili zavrΕ‘nu fazu obilaznice oko Golubovaca vrijednu 6,3 miliona eura.

Time smo olakőali naőim građanima i turistima putovanje i izmjestili tranzitni saobraćaj iz Golubovaca.

ImajuΔ‡i u vidu da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija u buduΔ‡nost, godinu kasnije otvorili smo Srednju stručnu Ε‘kolu u Golubovcima. Vrijednost te investicije iznosila je pet miliona eura.

Osim toga uloženeno je viőe miliona u putnu i vodovodnu infrastrukturu, izgradnju puta Golubovci-Mataguži, izgradnju dječijih igraliőta i sportskih poligona, kao i izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetanjama u razvoju.

42. Vlada Zdravka Krivokapića i 43. Vlada Dritana Abazovića uložile su u Zetu SVEGA 30 hiljada eura, őto jasno pokazuje ko kakve namjere ima prema Zeti i Zećanima.

Uprkos izostanku pomoΔ‡i drΕΎave, rukovodstvo Zete i Glavnog grada zahvaljujuΔ‡i domaΔ‡inskom odnosu uspjeli su da u pomenutom periodu realizuju sve započete projekte i obezbijede stabilnost u funkcionisanju OpΕ‘tine.

Demokratska partija socijalista je pokazala i dokazala da je posveΔ‡ena istinskom razvoju i prosperitetu Zete i svih njenih graΔ‘ana i graΔ‘anki. O tome u prilog govore činjenice o uraΔ‘enim projektima i onim koji su u toku.

Uvjereni smo da Δ‡e ZeΔ‡ani znati da prepoznaju prave rezultate koje smo postigli, te nastaviti da pruΕΎaju nemjerljiv doprinos u izgradnji evropske, graΔ‘anske i antifaΕ‘ističke Crne Gore.

OpΕ‘tinski odbor DPS Zeta

Read Previous

ĐukanoviΔ‡: Varaju se ljudi ako misle da mogu zauvijek nekaΕΎnjeno ruΕ‘iti drΕΎavu

Read Next

Koprivica: ĐuroviΔ‡ spaΕ‘ena glasovima DPS-a i onih koji su je izabraliοΏΌ