12/08/2023

Neradni dani 1. i 2. maj

Povodom 1. maja – Praznika rada neradni dani su ponedjeljak 1. maj i utorak 2. maj, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07 i “Sl.list CG”, br. 36/13, 145/21, 3/23 i 30/23), Praznik rada se praznuje 1. i 2. maja, te su povodom ovog praznika neradna dva dana, i to: ponedjeljak 1. maj i utorak 2. maj”, saopšteno je iz Ministarstva.

Naglašeno je da su državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

Read Previous

Medun, Kuči: Zadužbina knjaza Nikole, hram Sv. arhiđakona Stefana

Read Next

Simbol nepokorenog naroda