12/11/2023

Monahinja oslobođena optužbe

Monahinja Srpske pravoslavne crkve Stojka Smolović oslobođena je od optužbe da je povrijedila ugled države Crne Gore. U prvostepenoj presudi sudije Osnovnog suda na Cetinju Branislava Lekovića navodi se da nije dokazano da je Smolović izvršila djelo za koje je optužena – javlja Radio Cetinje

Sud nalazi da iz provedenih dokaza nijesu dokazane tvrdnje optužbe da je optužena preduzela inkriminisane radnje, da je državnu zastavu čupajući skinula, zgužvala i bacila, jer se iz video snimka vidi samo da optužena nosi zastavu složenu preko ruke – stoji između ostalog u presudi. Dalje se navodi da iz iskaza svjedoka Henrika Radulovića sa glavnog pretresa proizilazi da je zastavu ispustila na zid.

Kako sud iz provedenih dokaza nije mogao utvrditi sa sigurnošću da je optužena izvršila krivično djelo za koja se tereti, odnosno sud je u tom pravcu ostao u sumnji, to je u skladu sa načelom in dubio pro reo odlučio u korist optužene, te je usljed nedostatka dokaza istu oslobodio optužbe. Stim u vezi, oslobađajuća presuda se ima donijeti ne samo kad je dokazana nevinost optuženog, već i u situaciji kao što je konkretna – kada krivica optuženog nije dokazana – navodi se u presudi.

Radio Cetinje podsjeća da je prema navodima optužnice, 6. avgusta prošle godine ispred Cetinjskog manastira Stojka Smolović crkvenog imena Evgenija, bacila crnogorsku zastavu i time povrijedila ugled države Crne Gore. Smolović je saslušana početkom februara pred sudijom Osnovnog suda na Cetinju Branislavom Lekovićem. Ona je tom prilikom negirala izvršenje krivičnog djela stavljenog na teret i kazala da poštuje crnogorsku zastavu.

Zbog događaja iz avgusta građani Cetinja i drugih gradova Crne Gore su iz revolta postavili više crnogorskih zastava ispred Cetinjskog manastira i drugih crkava u Crnoj Gori.

Read Previous

SNP: Kamenovana naša kancelarija u Budvi

Read Next

AL DINO: Razgovarao sam sa ocem dječaka koji su najviše tukli mog Haruna