Mihailo: Na svaku našu crkvu i manastir da osvane ne jedna, nego buket crnogorskih zastava

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo poručio je građanima Crne Gore da ih čekaju poslovi od velikoga značaja za državu koje treba oposliti. Kako je naveo, daće bog da se sva crkvena imovina, koju su gradili i sticali naši preci, vrati u državno vlasništvo, a Crnogorska crkva služi na njihovim oltarima.

“Moramo da odbranimo našu kulturu i tradiciju koja je jednistvena i samo je naša i zbog toga jesmo Crnogorci. Vladajuće političke snage kreiraju ambinjent koji pogoduje desničarskim skupinama da nasrnu na nas i naše svetinje”, kazao je Mihailo.

Međutim, kako navodi, zaboravili su unutrašnje sile “koje nas povezuju kroz našu prošlost, koju simbolizuje Lovćen, Cetinjski manastir i sve naše crkve i manastiri”.

“Naša tradicija i istorija nas je uobličila i povezuje nas, i uvijek je Crna Gora neprijateljima bila pakao na zemlji. Zato neka na svaku našu crkvu i manastir osvane ne jedna, nego buket crnogorskih zastava. One su simbol našega postojanja, opstajanja u teškim vremenima i snage i moći naše države, o koju su se slamale mnoge tuđinske vojske kroz istoriju. Izdržaćemo, i daće bog da se sva crkvena imovina, koju su gradili i sticali naši preci, vrati u državno vlasništvo a naša Crnogorska crkva služi na njihovim oltarima”, navodi Mihailo.