12/10/2023

Krapović: Podnijeli smo tužbu za poništenje odluke o izboru Božovića

Demokratska Crna Gora podnijela je Upravnom sudu tužbu radi poništenja Odluke o izboru Mila Božovića za predsjednika opštine Budva.

Tužbu je, kako se navodi u obrazloženju, podnesena zbog pogrešne primjene materijalnog prava i povrede pravila postupka.

“Odluka je donijeta na predlog lica koja po Zakonu nijesu legitimisana za predlaganje kandidata za predsjednika opštine, što Odluku čini nezakonitom“, istakao je nosilac izborne liste Demokrata na izborima za Odbornike u Skupštini opštine (SO) Budva Dragan Krapović.

Kako je kazao, Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da Skupština bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika lokalnog parlamenta, predsjednika opštine, da pravo predlaganja kandidata za predsjednika opštine ima najmanje trećina odbornika.

Predviđeno je i da se način i postupak izbora predsjednika opštine uređuje statutom u slučaju raspuštanja Skupštine, funkciju skupštine do konstituisanja nove skupštine vrši odbor povjerenika, koji imenuje Vlada.

Krapović je u obrazloženju tužbe naveo da je Vlada u junu raspustila Skupštinu opštine Budva, i odredila Odbor povjernika od sedam članova koji će vršiti funkciju Skupštine opštine Budva do njenog konstituisanja.

Kako je dodao, organizacija i način rada Odbora povjernika opštine Budva, prava i dužnosti povjerenika i način njihovog ostvarivanja, akti odbora i postupak za njihovo donošenje i druga pitanja od značaja za rad Odbora uređeni su Poslovnikom kojeg je Odbor povjerenika donio na sjednici 18. jula.

Krapović je ukazao da je Poslovnikom o radu Odbora povjernika opštine Budva, između ostalog propisano da Odbor donosi odluke, planove, rješenja, zaključke i druge akte, u skladu sa zakonom i Statutom opštine, da se donošenje akata vrši na način i po postupku predviđenom za donošenje odluka važećim poslovnikom SO Budva.

Pri tome, kako je dodao Krapović, Odbor preuzima nadležnost Skupštine i skupštinskih odbora, a predsjednik odbora nadležnost predsjednika Skupštine, osim ako Poslovnikom nije drugačije određeno.

„Uvidom u spise predmeta – Predlog kandidata za predsjednika opštine Budva utvrđeno je da je osporena Odluka o izboru predsjednika opštine Budva donijeta na predlog četiri člana Odbora povjerenika“, navodi se u obrazloženju.

Krapović je rekai da podnosioci predloga, isti zasnivaju na odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta opštine Budva, kojima je na istovjetan način propisano da pravo predlaganja za predsjednika opštine ima najmanje trećina odbornika, pri čemu je odredbama Statuta propisan način ostvarivanja tog prava.

Obrazloženje osporene Odluke o izboru predsjednika opštine Budva, kako je dodao, sadrži konstataciju da je predlog za izbor Božovića za predsjednika opštine podnijet i svojeručno potpisan od više od trećine povjerenika, iz čega proizilazi da su povjernici odbora preuzeli i nadležnost odbornika SO Budva.

„Međutim, Zakonom o lokalnoj samoupravi, propisima koje je donijela SO Budva, niti Poslovnikom o radu Odbora povjernika opštine Budva, nije propisano da povjernici Odbora vrše pojedinačno funkciju odbornika, niti da svaki povjerenik zastupa i predstavlja odbornike SO Budva“, istakao je Krapović.

Kako je rekao, iz izloženog nesumnjivo proizilazi da je Predlog kandidata za predsjednika opštine Budva podnesen od neovlašćenih osoba, što osporenu odluku Odbora povjerenika čini elementarno nezakonitom.

„Odbor povjernika kao tijelo koje imenuje Vlada Crne Gore dužno je da postupa u skladu sa propisanim procedurama, ne smije narušavati pravo na samostalnost lokalne uprave i pravo lokalnih vlasti da, u zakonskim okvirima, uređuju i upravljaju značajnim dijelom javnih poslova iz svoje nadležnosti i u interesu lokalnog stanovništva“, naglasio je Krapović.

Prema njegovim riječima, Odbor povjernika nema mandat da kreira javne politike, usvaja strategije razvoja jer je to tehničko tijelo koje u prelaznom periodu do održavanja izbora donosi odluke neophodne za ostvarivanje prava građana.

Krapović je podsjetio da je nadležnost Odbora povjernika da odblokira rad lokalne skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja prava građana ili sprječavanja nastanka eventualne materijalne štete, na što jasno upućuju i odredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, kojim se propisuje da je cilj svakog vida upravnog nadzora nad radom lokalnih vlasti da se obezbijedi uskađenost sa zakonom i ustavnim načelima.

Kako je naveo, ne može biti sporno da Demokratska Crna Gora kao politička stranka koja učestvuje na izborima u opštini Budva, i godinama zastupa interese građana u SO Budva i vršenjem funkcija u izvršnoj vlasti, ima pravo i na zakonu zasnovan interes da se u postupku donošenja odluka Odbora povjerenika opštine Budva ispoštuje princip zakonitosti.

Krapović je ukazao da su, nakon što je Vlada raspustila SO Budva, predsjednik Crne Gore donio odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike u Skupštini opštine Budva 5. juna, ta stranka predala izbornu listu čiji je on nosilac, a Koalicija Demokratski front (DF) listu koju je predvodio Božović.

Nakon što je predsjednik Crne Gore, 2. avgusta donio novu Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora u SO Budva za 23. oktobar, navedene izborne liste, ističe Krapović, biće ponovo podnesene nadležnom organu za sprovođenje izbora.

„Osporenom odlukom Odbora povjerenika, na nezakonit način izabrano lice na funkciji predsjednika opštine Budva, kao nosilac izborne liste DF-s stiče institucionalnu prednost u kampanji, što je suprotno dobrim izbornim praksama, a neposredno utiče na prava i pravne interese tužioca, kao podnosioca izborne liste na navedenim izborima“, zaključio je Krapović.

Read Previous

Milačić: Nikada nisam imao tjelohranitelje i čuvare, od imovine imamo samo naslijeđeni stan

Read Next

Adžić uručio crnogorski pasoš Jelisaveti Lugovskih