09/22/2023

Jovan Martinović direktor Eko-fonda

Vlada Crne Gore odredila je Jovana Martinovića za privremenog direktora Eko-fonda.

“Do imenovanja izvršnog direktora Društva, u skladu sa ovom Odlukom, poslove izvršnog direktora Eko-fonda vršiće Jovan Martinović”, navodi se u Odluci Vlade.

Podsjetimo, Vlada je, krajem novembra 2018.godine, u sklopu ispunjavanja obaveza iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, donijela Odluku o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine.

Fond je definisan kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa potrebnim organima uprvaljanja.

Zadatak Eko-fonda je osiguranje sredstava za realizaciju projekata, čiji je cilj očuvanje svih komponenti životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, kao osnovnih uslova održivog razvoja.

Osnovu funkcionisanja Fonda predstavljaju sredstva za njegovo finansiranje koja se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore, od sredstava eko-naknada, domaćih i stranih donacija i kredita i drugih vidova finansiranja, što je uređeno u Zakonu o životnoj sredini.

portalanalitika.me

Read Previous

Posljednji trzaj srpskih tabloida

Read Next

Zakonom o slobodi vjeroispovijesti Crna Gora stavila tačku na projekat velike Srbije