11/30/2023

Dukaj: Pripravničke naknade se mogu očekivati do kraja sljedeće sedmice

Na dnevnom redu je i informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko – građevinskog (ukrasnog) kamena „Žoljevica“, opština Andrijevica s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji.

Odžić je kazao da je dužina trajanja koncesije trideset godina, te da se radi o ukrasnom kamenu. Jedini ponuđač je, kako je kazao, bio DOO Uniprom.

Abazović je kazao da, kada se već pominje UNIPROM, mora istaći da Vlada nije protiv nikoga revanšistički opredijeljena.

“Ako su sve procedure zadovoljavajuće, nemam ništa protiv. Restrikcija postoji samo prema ljudima koji ne rade u skladu sa zakonom ili imaju neke kriminalne aktivnosti koje štete državnom budžetu i građanima Crne Gore”, tvrdi Abazović.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić smatra da se ovo mora detaljnije ispitati.

“Ne slažem se da se ovakvi resursi daju na 30 godina, ne samo ovoj kompaniji nego bilo kojoj”.

Ministar pravde Marko Kovač takođe smatra da ovu tačku dnevnog reda treba ostaviti za razmatranje za neku narednu sedmicu.

“Nemamo ništa protiv bilo koje firme, govorim u cilju očuvanja prirodnih resursa”.

Konjević je kazao da po zakonu o koncesijama, Vlada može da da na rok do 30 godina, a preko 30 godina, kako je kazao, odlučuje Skupština.

Kazao je da je vlada Zdravka Krivokapića dala predlog da se ovo radi.

“Imajmo u vidu da treba čuti resornog ministra. Uvijek treba analizirati, ai ovo je bila tenderska procedura po odlukama prethodne Vlade, samo da se držimo činjenica”, kazao je Konjević.

Abazović ističe i da je nelogično da neko traži koncesiju na 30 godina.

Kako je kazao, “ima firmi kojih više ima u javnom životu nego nas”.

Predložio je da se sačeka sljedeća sjednica kako bi se bolje sagledao ugovor.

Joković je kazao da želi da razmišlja kao privrednik, a čim se politika previše umiješa u privredne aktivnosti to nije dobro.

“Ovdje se radi o davanju kocesije za ekspolataciju kamena. Prijavila se jedna firma, niko nije branio nijednoj drugoj firmi da se prijavi ukoliko je željela da se bavi time. Ovdje moramo drugačije pristupiti jer je to kamen, a u Crnoj Gori ga ima previše”.

Kazao je da bi morali mijenjati cijelu proceduru ukoliko bi smanjivali godine.

Generalni sekretar u MKI Petar Odžić je kazao da je potrebno obezbijediti 32 miliona, uz saglasnost da se uđe u proces potpisivanja ugovora s izvođačem za izgradnju puta Tivat-Jaz.

Abazović je kazao da je cilj da se krene u realizaciju puta Jaz-Tivat.

“Ako sve bude u redu, cilj je da se početkom oktobra potpiše ugovor i krene u realizaciju. Važno je da se dobije zamah i da se što prije krene u realizaciju”, kazao je Abazović.

Krivokapić je kazao da je put Tivat-Jaz najopterećeniji put i ljeti i zimi.

Ističe da se pametni uče na tuđim, “a mi na svojim greškama”.

“Treba ići u izradu zakona o eksproprijaciji, svako zakašnjenje nas košta”, kazao je Abazović.

Krivokapić je kazao da se provjeri da li je s obje strane puta 12 metara, jer je to od važnosti za adekvatnu izgradnju puta.

Usvojen je i izvještaj o javnim nabavkama za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine.

Na dnevnom redu je i informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda („Službeni list CG“, br. 68/22 i 69/22).

Krivokapić je kazao da je potrebno pogledati koje mjere bi bile dobre i ključne za građane.

Abazović je istakao da treba vidjeti da imamo sve proizvode na tržištu.

“Više puta smo izlazili u susret građanima, to nije malo za malu Crnu Goru. Učinili smo sve da građanima olakšamo kriznu situaciju. Prihvatam inicijativu da se o ovom razgovara i da se vidi da li se još neke cijene mogu umanjiti kako bi podržali naše građane”, dodao je on.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić kazao je da je potrebno što prije pripremiti projekat kod Evropske unije, a koji se tiče viza.

Abazović je kazao da treba napraviti novi softver za apliciranje za vizu, da se ne ide preko drugih konzulata.

Istakao je da bi prihodi bili mnogo veći, te da bi to bila velika stvar za Crnu Goru.

Naknade za pripravnike najkasnije do kraja sljedeće sedmice

Ministar javne uprave Maraš Dukaj ostvrnuo se na sajber napad te saopštio da u informacionu strukturu CG u zadnjih 10 godina nije ništa uloženo.

“Moram istaći da su državna uprava i informacioni sistem sačuvani, i da ćemo do kraja sljedeće nedjelje imati sve sisteme u funkciji”.

Što se tiče pripravničkih naknada, kaže da se mogu očekivati do kraja sljedeće nedjelje.

Akcize na gorivo niže do 1. novembra

Na predlog ministra finansija Aleksandra Damjanovića usvojen je predlog da niže akcize na gorivo ostanu na snazi do 1. novembra.

Ministar prosvjete u tehničkom mandatu Miomir Vojinović predložio je da se na dnevni red uvrste i tačke o osnivanju i finansiranju vjerskih škola.

Usvojen je izvještaj sa prethodne sjednice kao i dnevni red. 

Read Previous

Saradnja NVO i lokalnih samouprava temelj za snažnije zajednice

Read Next

Uhapšen Podgoričanin, policija pronašla pištolj i municiju