12/08/2023

CPC Vladiki Antoniju podiže grobnicu kod crkve Svetog Pravednog Ivana Crnojevića na Cetinju

Crnogorska pravoslavna crkva povodom obilježavanja tridesetogodišnjice od obnove odlučila je da obnovitelju, Vladiki Antoniju, podigne grobnicu na zakonski proširenom crkvenom placu kompleksa crkve Svetog Pravednog Ivana Crnojevića u Lovćenskoj ulici na Cetinju.

U nastavku, saopštenje CPC prenosimo integralno:

“Ove jubilarne godine navršava se tridesetogodišnjica od obnove Crnogorske pravoslavne crkve. Božjom i slobodnom ljudskom voljom čast da bude obnovitelj Crnogorske pravoslavne crkve koja kao sukcesor nastavlja, čuva i održava misiju svoje slavne istoimene prethodnice, pripala je na Lučindan (crnogorski Petrovdan) 31.10.1993. blaženopočivšem Vladici Antoniju izborom za njenog duhovnog poglavara. Vladika Antonije je čestitao i dostojanstveno nosio časni krst i ispunjavao svoju misiju Bogougodnim djelima u duhu svijetlih tradicija naše crkve. U Katalog crnogorskih vladika upisao se kao istorijska ličnost. Ispunio je najuzvišeniji crnogorski amanet “Živ Crnogorac i mrtav budi”. Vladika Antonije živi vječno u našim srcima i sjećanju. Njegova duša u raju počiva, a zemni ostaci počivaće, po odluci naše crkve i uz punu saglasnost njegovih najbližih srodnika i jednodušne želje naših vjernika, poštovalaca i prijatelja u grobnici koju mu podiže i posvećuje Crnogorska pravoslavna crkva. Grobnica vladici Antoniju će biti podignuta na zakonski proširenom crkvenom placu kompleksa crkve Svetog Pravednog Ivana Crnojevića u Lovćenskoj ulici na Cetinju. Sve potrebne i obavezujuće zakonske procedure Crnogorska pravoslavna crkva je ispoštovala i ispunila dajući ovom dostojanstvenom činu legitimni karakter. Podizanjem grobnice vladici Antoniju izražavamo priznanje i poštovanje njegovoj ličnosti, tradiciji naše crkve, vlastitoj istoriji i samima sebi potvrđujući se kao istorijski narod. Iskazujemo se pred sobom i svijetom kao vjerni čuvari slavne tradicije i vjesnici bolje budućnosti. Grobnicom vladici Antoniju podižemo još jedno časno svetilište za čuvanje tradicije i uzvišene ekumenske misije Crnogorske pravoslavne crkve.

Pozivamo sve Crnogorce i Crnogorke u Crnoj Gori i širom svijeta da u skladu sa svojim mogućnostima novčano pomognu ovaj plemeniti poduhvat podizanja grobnice vladici Antoniju. Vladika Antonije se zalagao ne samo za plodonosnu misiju naše crkve, nego i za obnovu nezavisne i suverene države Crne Gore kao majke i domovine svih njenih sinova i šćeri, svih njenih građana raznih vjera i nacija. Poštujući takvu njegovu misiju ispunjenu najplemenitijim željama i uzvišenim pobudama pozvamo sve građane Crne Gore i iseljenike u dijaspori svih nacija i vjera da novčanim prilozima pomognu podizanje grobnice vladici Antoniju. Neka grobnica vladici Antoniju bude izraz široko izražene volje, ljubavi i poštovanja prema opšteljudskom dobru i duhu zajedništva i pored razlika koje su dio naše svakodnevne stvarnosti. Novčane priloge iz Crne Gore primamo na naš žiro račun: Crnogorska pravoslavna crkva, broj računa 530-467-67 kod NLB banke filijala Cetinje sa svrhom plaćanja “Za grobnicu vladici Antoniju”. Uplate iz inostranstva treba slati prema bančinoj instrukciji za ovu vrstu uplata koja glasi: CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA (CPC) swift code MN BAMEPG, name NLB MONTENEGRO, IBAN: ME 25530095120005749491, Broj računa: 09-512-0005749.4

CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA GRUDA BB 81250 CETINJE

NLB BANKA AD PODGORICA BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46

NAGLASITI SVRHU DOZNAKE “ZA GROBNICU VLADICI ANTONIJU”

BUDITE BLAGOSLOVENI

MITROPOLIT MIHAILO”

Read Previous

Nova S: Vulin pod lupom zbog kontakata sa škaljarcima

Read Next

VUJOVIĆ: Nacionalni Crnogorci trpe najveću šikanu i poniženja u svim oblastima društvenog života