12/08/2023

Besplatna pravna pomoć za teška vremena nepravde i diskriminacije koja dolaze

Eparhija Podgoričko-Dukljanska Pravoslavne crkve Crne Gore osnovala Centar za pravno savjetovanje i pomoć. Ovaj projekat je naš doprinos dugom i teškom periodu nepravde i diskriminacije, borbe za ljudska prava i vjerske slobode kroz koji prolazimo, a koji se, prema našem razumijevanju, tek nalazi pred Crnogorcima.

Naša misija je unaprijeđenje, zaštita i promocija ljudskih prava i sloboda, te borba protiv svih oblika diskriminacije. Uz pomoć, iskusnih crnogorskih advokata, težićemo sljedećim ciljevima:

  • Pružanje besplatne pravne pomoći i informacija o pravima i vjerskim slobodama svim građanima Crne Gore, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost. Poseban akcenat biće stavljen na položaj pravoslavnih Crnogoraca čiji se nacionalni i vjerski identitet kontinuirano i sistematski negira.
  • Pružanje besplatne pravne pomoći i informacija o pravima ranjivih i marginalizovanih grupa stanovništva.
  • Pružanje integracijske i pravne pomoći strancima i raseljenim licima u koordinaciji sa nadležnim državnim organima i lokalnim samoupravama.
  • Unaprijeđenje socio-ekonomskog položaja i borba protiv diskriminacije ranjivih i marginalizovanih grupa, kao i raseljenih lica i nevoljnika u crnogorskom društvu.
  • Istraživanje, analiza i javno zastupanje rješenja i javnih politika koje vode unapređenju politika u oblasti zaštite ljudskih prava i vjerskih sloboda.
  • Jačanje civilizacijskih procesa i unaprijeđenje sistema vladavine prava kroz praćenje rada pravosuđa i drugih institucija na ovom planu.
  • Izdavačka aktivnost, produkcija kampanja, audio-vizuelnih sadržaja i slično.

Centar će u skladu sa svojim kadrovskim kapacitetima i materijalnim resursima pružati tri osnovna vida pravne pomoći:

a) pružanje pravnog savjeta i obavještenja,

b) sastavljanje pismena (uključujući tužbe, žalbe, ustavne žalbe i slično) i

c) zastupanje u sudskim postupcima i postupcima za vansudsko rješavanje sporova.

Uvjereni smo da je ovo korak naprijed i naš doprinos borbi za ljudska prava i vjerske slobode u Crnoj Gori. Svi naši građani, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost, imaju pravo na pravičnost, dostojanstvo i jednakost. Zbog toga će naš Centar uvijek biti otvoren za sve one koji traže pravdu i podršku. Za detaljnije informacije nalaze se na našem sajtu: https://besplatna-pravna-pomoc.pravoslavlje.me/

U duhu pružanja karitativne pomoći i društveno odgovornog djelovanja, pozivamo sve građane, organizacije i institucije da podrže rad ovog Centra. Zajedno možemo izgraditi društvo koje poštuje i štiti prava svakog pojedinca, bez obzira na naše različitosti, jer nas na kraju krajeva i na to naša vjera upućuje.

Read Previous

Dječak iz Podgorice bori se sa teškom bolešću: Feđi potrebna pomoć za liječenje u Njemačkoj

Read Next

Udes u tunelu Sozina, povrijeđeno više osoba