Bečić povodom 13 godina od proglašenja Ustava:Društvena kohezija garant mira, stabilnosti i prosperiteta

Ustavom Crne Gore proglašenim 22. oktobra 2007.godine, građanin postaje nosilac suvereniteta, što je bio preduslov za jačanje temeljnih vrijednosti naše države. Upravo je društvena kohezija multinacionalnog, multikulturalnog i multivjerskog sklada, stvorena mudrim odlukama kroz bogatu viševjekovnu crnogorsku istoriju i osigurana modernim standardima ljudskih prava, garant mira i stabilnosti, te ekonomskog i demokratskog prosperiteta Crne Gore i svih njenih građana.

Crna Gora se opredijelila za samostalan put ka evropskim i evroatlantskim integracijama, što se ističe u preambuli aktuelnog Ustava, a što se u savremenim političkim okvirima i formalno ostvaruje.

Ustavna određenja su i danas preduslov da ćemo kao država, koja je odlučnije nego ikada ranije posvećena jačanju demokratskih institucija, vladavini prava i političkoj kulturi, te kao NATO članica, uskoro ostvariti i drugi najvažniji strateški cilj, a to je integracija u porodicu evropskih naroda.

Istovremeno, jako je važno podcrtati ekološko opredjeljenje naše države regulisano, takođe, Ustavom Crne Gore. Ovom ustavnom proklamacijom naša država postala je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja je uspostavila državni odnos prema prirodi. Slijedom navedenog, naša je obaveza veća da u izazovnim vremenima prouzrokovanim klimatskim promjenama uložimo znatno veće napore da sačuvamo prirodne resurse i ljepote naše države i na taj način damo skroman ali odlučan doprinos globalnoj borbi savremene civilizacije za očuvanje životne sredine i biodiverziteta.

Obaveza Skupštine Crne Gore kao hrama demokratije je da donosi važne i promišljene odluke u interesu svih njenih građana, uvijek vodeći računa o pomirenju i jačanju građanskog karaktera države, kako bi se značajne odluke donosile u atmosferi zajedništva i harmonije, a ne podjela i svađa.